illustration du reseau 5G

5G zostało zatwierdzone i gotowe do uruchomienia we Francji

W ubiegły wtorek rząd upublicznił raport, o który zwrócono się przed latem, a którego wnioski potwierdzają, że obecnie konieczne jest utworzenie sieci 5G oraz że zagrożenia dla zdrowia związane z tą technologią umożliwiającą prędkości 50 razy większe niż 4G nie mają szkodliwego wpływu na zdrowie. Władza wykonawcza rządziła, a ewolucja technologiczna w kierunku tej technologii została obecnie potwierdzona. Przeciwnicy ze swojej strony uważają, że jest to decyzja jednostronna i że raport ten nie ma udowodnionych podstaw naukowych.

Zdecydowanorząd wrzuca wyższy bieg i zatwierdza wdrożenie sieci 5G na terytorium. Ignorując forum podpisane przez 70 wybranych urzędników, którzy żądają moratorium na tę nową technologię, Emmanuel Macron nie pozostawia miejsca na debatę i narzuca swój wybór. „Francja wybierze punkt zwrotny w sprawie 5G, ponieważ jest to punkt zwrotny dla innowacji” – stwierdza głośno dyrektor, otwarcie kpiąc z opornych ludzi, którzy opowiadają się za „modelem amiszów” i „powrotem do lampy naftowej”. Wtorek Emmanuel Macron wznawia napięcie, twierdząc, że na razie nie ma zagrożeń dla zdrowia. Stéphen Kerckhove, jeden z liderów stowarzyszenia Agir pour l’environnement potępia taki sposób postępowania i potwierdza, że ​​przed ekscytacją tą technologią konieczne jest przetestowanie możliwych skutków zdrowotnych 5G.

Stéphen Kerckhove, który wzywa do moratorium na 5G, wyraża zaniepokojenie pośpiechem władz publicznych oraz ich prowokacyjną i agresywną postawą wobec opozycji. Delegat generalny Agir pour l’environnement z przekonaniem stwierdza: „Jest to jednostronna decyzja rządu, mimo że od roku bezskutecznie wzywaliśmy do przeprowadzenia rygorystycznego badania wpływu w tej kwestii.. Jupiter od czasu do czasu musi zajrzeć do lokalnego straganu. Opinia publiczna i burmistrzowie dużych miast są wrogo nastawieni”.

Co najmniej wątpliwy raport

Raport Generalnego Inspektoratu Spraw Społecznych (IGAS) przedłożony dziś rano Bercy’emu ma, poprzez zawarte w nim dane, uspokoić opozycję złożoną z obywateli i wybieranych urzędników. Tekst, o którym mowa, jest w pewnym sensie rządowym planem działania dotyczącym technologii 5G i przedstawił trzy argumenty przemawiające za jego wdrożeniem. Pierwszy argument głosi, że wraz z rozwojem Internetu sieci 4G zostaną nasycone bardzo szybko, najwyżej w ciągu około 2 lat, i że w rzeczywistości konieczne jest niezwłoczne podjęcie kolejnego etapu wdrażania 5G . Kolejną kwestią, na którą zwraca się uwagę w raporcie, jest fakt, że Francja jest jednym z pięciu krajów z 26, które nadal nie wprowadziły komercyjnej oferty dotyczącej 5G.

A lire également  Nasze porady dotyczące wyboru laptopa dla firmy

Wreszcie, jeśli chodzi o wpływ sieci 5G na zdrowie, w sprawozdaniu uznano, że częstotliwości wykorzystywane przez sieci 5G nie stanowią zagrożenia dla zdrowia w perspektywie krótkoterminowej. Dobrze udokumentowany na ten temat Stéphen Kerchkove potwierdza, że ​​jest to wniosek więcej niż dziwny, a nawet wątpliwy, ponieważ stoi w sprzeczności z wnioskami badaczy ciężko pracujących nad tym tematem. Krajowa Agencja Częstotliwości (ANFR) twierdzi, że narażenie na fale podczas wdrażania 5G będzie o 30% wyższe niż obecne stawki. Krajowa Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia (ANSES) również pracuje nad tym tematem w tej chwili nie można wyciągnąć żadnych wniosków w kwestii zdrowia w związku z 5G.

Debata na temat 5G trwa

Wnioski francuskich agencji dotyczące 5G zostaną wkrótce opublikowane i uzupełnią udostępnione we wtorek dokumenty, na których rząd opiera swoją decyzję. Obecnie raport opiera się na badaniach zdrowotnych przeprowadzonych w krajach, w których wdrażana jest już sieć 5GStefana Kerczkowa
Według przeciwnika rządu w tej kwestii 5G: sprawozdanie to pojawia się we właściwym czasie, aby uspokoić Francuzów i uzasadnić przydział częstotliwości, którego rząd przygotowuje się do przeprowadzenia w stosunku do operatorów telefonicznych pod koniec tego miesiąca września. Oferty komercyjne dotyczące 5G napłyną przed końcem roku od zdecydowanej większości francuskich operatorów.