AT&T réinitialise les codes d'accès des comptes après la fuite de millions de dossiers clients en ligne

AT&T resetuje hasła po ujawnieniu milionów danych klientów w Internecie

W wyniku poważnego naruszenia bezpieczeństwa danych **AT&T**, niekwestionowany lider w dziedzinie telekomunikacji w Stanach Zjednoczonych, został zmuszony do podjęcia resetowania milionów kodów dostępu należących do swoich klientów. To działanie zapobiegawcze zostało podjęte wkrótce po odkryciu przez ES News masowego ujawnienia danych klientów AT&T dostępnych w Internecie, ujawniających poważne naruszenie bezpieczeństwa.

W odpowiedzi na to alarmujące odkrycie firma AT&T rozpoczęła proces resetowania głównych danych uwierzytelniających, co było spowodowane odkryciem, że zagrożone dane obejmowały zaszyfrowane dane uwierzytelniające, które mogły zostać wykorzystane przez złośliwe strony. Ekspert ds. cyberbezpieczeństwa, który badał to ujawnione repozytorium danych, powiedział E.S News, że metoda szyfrowania stosowana do ochrony kodów czyni je szczególnie podatnymi na odszyfrowanie.

Po ostrzeżeniu wydanym przez E.S News **AT&T** natychmiast wszczęła kompleksowe dochodzenie, korzystając z umiejętności ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, w celu oceny zakresu sytuacji. Wstępne ustalenia wskazują, że wszystkie obciążające dane pochodzą z 2019 r. lub okresu wcześniejszego i dotyczyły prawie 7,6 mln posiadaczy rachunków bieżących, a także około 65,4 mln byłych klientów.

W obliczu tej bezprecedensowej sytuacji **AT&T** podjęła natychmiastowe kroki, aby skontaktować się z dotkniętymi klientami i poinformować ich, jednocześnie dokładając wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo ich kont. Pomimo alarmującego charakteru wycieku firma chciała uspokoić, twierdząc, że w jej systemach nie zaobserwowano żadnych dowodów na nieuprawniony dostęp, który mógłby doprowadzić do wydobycia przedmiotowych danych.

Ten skandal związany z bezpieczeństwem ma miejsce po latach spekulacji na temat bezpieczeństwa danych klientów w **AT&T**. Już w 2021 r. haker twierdził, że stoi za naruszeniem danych dotyczących 73 mln rekordów klientów. Firma kategorycznie odrzuciła ten zarzut, pozostawiając jednak wątpliwości co do prawdziwego pochodzenia wycieku.

Ujawniane informacje obejmują wrażliwe dane, takie jak nazwiska klientów, adresy domowe, numery telefonów, daty urodzenia i numery ubezpieczenia społecznego. Co jeszcze bardziej niepokojące, według ustaleń Sama „Chick3nmana” Croleya, badacza cyberbezpieczeństwa, który badał wyciekające dane, każdy rekord zawierał hasło do konta klienta w zaszyfrowanym formacie.

A lire également  COVID-19: Czy aplikacje śledzące są naprawdę bezpieczne?

Pomimo uzasadnionych obaw związanych z tym odkryciem, **AT&T** pracuje nad uspokojeniem swoich klientów, podejmując stanowcze kroki, aby zapobiec potencjalnemu niewłaściwemu wykorzystaniu skompromitowanych informacji. Ta inicjatywa dotycząca resetowania hasła wydaje się kluczowym krokiem w walce z kradzieżą tożsamości i oszustwami, podkreślając znaczenie czujności i proaktywnej ochrony danych osobowych w dzisiejszym rozwijającym się świecie.