Continuous Delivery

Definicja: CD, czyli ciągłe dostarczanie

Continuous Delivery rozwiązuje problemy związane z rozwojem narzędzi informatycznych. Pozwala skutecznie reagować na wymagania użytkowników końcowych i stale udoskonalać oprogramowanie bez konieczności mobilizowania dużego zespołu. Poniżej znajdują się szczegóły.

Ciągłe dostarczanie: co to jest?

Continuous Delivery zapewnia środki do automatyzacji testowania, ulepszania i wdrażania oprogramowania lub aplikacji przy użyciu dedykowanej infrastruktury. Dzięki takiemu podejściu programiści są w stanie szybko zidentyfikować i naprawić wszelkie błędy mające wpływ na opracowywane narzędzie.

Metoda ta jest jednym z filarów metody DevOps i dziś znajduje swoje miejsce w każdej strukturze działającej w obszarze nowych technologii. W szczególności pozwala zespołom mieć zawsze ulepszoną wersję gotową do wdrożenia w dowolnym momencie.

Celem zespołu jest przede wszystkim zabezpieczenie się przed słynną „pętlą sprzężenia zwrotnego”. Polegając na odpowiednim ekosystemie, menedżerowie będą w stanie przewidzieć informacje zwrotne od użytkowników końcowych. Kod będzie zatem regularnie przesyłany do środowiska testowego (UAT), aby lepiej ocenić wydajność aplikacji przed jej wdrożeniem.

Zasady funkcjonowania

Podejście to opiera się na „ciągłym rurociągu dostaw”, który kształtuje przepływ pracy. Zapewnia to dobrze zaprojektowany proces, dzięki czemu żaden błąd nie pozostanie nierozwiązany. W ten sposób infrastruktura obsługuje i przeprowadza wiele testów, gdy tylko programista zweryfikuje kod.

Na podstawie przeprowadzonych testów system wykrywa i usuwa błędy. Następnie zamontuje pliki wykonywalne, które następnie przekieruje do innego środowiska w celu sprawdzenia przez operatora. Jeśli nowa wersja spełni oczekiwania zespołu, można ją wdrożyć w dowolnym momencie.

Przegląd komponentów ciągłego dostarczania

Sukces ciągłego dostarczania zależy od opanowania trzech elementów:

  • Ciągła integracja: każdy programista uczestniczący w projekcie musi zintegrować fragment kodu, za który odpowiada. Wszystko zostanie skompilowane i zintegrowane w jednym katalogu. Wystarczająco, aby zabezpieczyć się przed możliwymi konfliktami zakłócającymi prawidłowe funkcjonowanie aplikacji.
  • Zarządzanie konfiguracją: Zespół programistów musi przełożyć funkcje i wymagania użytkownika końcowego na proste konfiguracje. Ta abstrakcja pomoże współpracownikom zaprojektować bardziej stabilną aplikację, która spełni potrzeby użytkowników.
  • Podejście „oparte na testach”: wyniki testów będą wyznaczać kierunki procesu rozwoju. Aby stale ulepszać oprogramowanie, należy zatem podjąć wszelkie środki w celu przyspieszenia wykonywania tych testów, a następnie wdrożenia plików wykonywalnych.
A lire également  Definicja: VMware

Ciągłe dostarczanie: wiele korzyści

Wiele wyspecjalizowanych firm waha się przed przyjęciem dostaw ciągłych ze względu na ich koszty. Podejście to wymaga dość znacznych inwestycji finansowych w celu stworzenia odpowiedniej infrastruktury.

Mimo to większość profesjonalistów zgadza się, że inwestycja ta zostanie w dużej mierze zamortyzowana. „Pętla informacji zwrotnej” jest rzeczywiście szczególnie kosztowna dla firm działających w branży IT, ponieważ opóźnia uruchomienie aplikacji.

Continuous Delivery uwalnia firmę od niepewności związanych z rozwojem narzędzia. Umożliwia poprawę jakości kodów produktów. Wystarczające, aby zapewnić niezawodne, bezpieczniejsze i wydajniejsze narzędzia użyteczności publicznej.

Działając bez interwencji człowieka, chronimy się również przed błędami wynikającymi z zaniedbań ze strony testerów. Przedprodukcja przebiegnie sprawnie i wreszcie zespół będzie mógł odpocząć, gdy tylko aplikacja pomyślnie przejdzie wszystkie testy.

Należy pamiętać, że ciągłe dostarczanie zostało zaprojektowane tak, aby zespół mógł stale ulepszać oprogramowanie. Informacje zwrotne od użytkowników mogą być przetwarzane tak szybko, jak to możliwe. Dzięki temu firma będzie mogła czerpać korzyści z zadowolenia klientów i pomnażać projekty bez przeciążania zespołów i ryzyka utraty reputacji.

Ciągłe dostarczanie, ciągła integracja, ciągłe wdrażanie: różne koncepcje

Jak można się spodziewać, te często błędnie kojarzone terminy odnoszą się do różnych koncepcji. W rzeczywistości mają ten sam cel: automatyzację niektórych aspektów tworzenia oprogramowania. Proponowane rozwiązania różnią się jednak w zależności od koncepcji.

Integracja ciągła, jak wskazano wcześniej, zapewnia integrację pojedynczego kodu w ujednolicone środowisko programistyczne. Takie podejście ma na celu zapobieganie konfliktom i pozwala całemu zespołowi na realizację projektu bez zbyt wielu nieprzewidzianych zdarzeń.

Ciągłe dostarczanie wykracza poza ciągłą integrację poprzez zapewnienie różnych testów. Testy te muszą wykazać prawidłowe działanie oprogramowania. Wystarczające, aby później umożliwić produkcję wersji, która zostanie wdrożona na życzenie użytkowników lub zamawiającego.

Jeśli chodzi o ciągłe wdrażanie, zespół będzie przewidywał potrzeby i prośby użytkowników. Tym samym wszystko będzie w pełni zautomatyzowane, tak aby nowe wersje były wdrażane już po ich przedprodukcji. W tych warunkach infrastruktura stale udoskonala oprogramowanie w całym jego cyklu życia.