Dlaczego nauczanie korporacyjne musi ewoluować?

Uczenie się odgrywa ważną rolę zarówno w społeczeństwie, jak i w środowisku edukacyjnym i zawodowym. W tym konkretnym przypadku jego proces, który zbyt długo pozostawał zamrożony, nie odpowiada już w pełni oczekiwaniom organizacji. Z ich punktu widzenia, ale także z punktu widzenia uczniów, ważny jest zatem rozwój uczenia się w przedsiębiorstwach. Mówimy Ci, dlaczego ta zmiana jest konieczna.

Aby ułatwić naukę poza siedzibą firmy

W większości przypadków uczenie się korporacyjne jest reprezentowane przez kursy szkoleniowe. Są one z reguły przeznaczone dla nowych pracowników lub stażystów, którzy muszą zapoznać się z określoną wiedzą. W tym celu klasyczny system wymaga przypisania do nich trenera. Jest zatem odpowiedzialny za przekazywać wszystkie ważne informacje do uczniów.

Korygowanie głównych niedociągnięć tego procesu polega na tym co oferuje Beedeez za pośrednictwem jednego z rozwiązań do mobilnego uczenia się. Główną wadą tego sposobu działania jest to, że nie pozwala na naukę poza lokalem. Jest to czasochłonne, ponieważ wymaga wielu przygotowań. Ponadto szkolenia wkraczają w czas pracy lub wydłużają dni. Dzięki mobilnemu nauczaniu można temu wszystkiemu zaradzić. Jest to metoda treningowa, która pozwala na naukę w formie zabawy, a przede wszystkim będąc mobilnym. Polega na wykorzystaniu narzędzi takich jak smartfony, opiera się na krótkich i precyzyjnych treściach oraz „grywalizacji”. Oprócz nabytej mobilności i gwarantowana szybkość asymilacji, stawia ucznia w centrum procesu uczenia się.

Wszystkie te zalety sprawiają, że to podejście do szkoleń korporacyjnych jest innowacyjną koncepcjąoptymalizować procesy takie jak onboarding. Może ułatwić integrację nowych pracowników poprzez usprawnienie przekazywania informacji dzięki całkowicie cyfrowym szkoleniom.

Aby wykazać większą elastyczność

Tradycyjny system szkoleń korporacyjnych znany jest z dużej sztywności. W niektórych przypadkach może to być dość restrykcyjne. Cecha ta jest przyczyną znaczących niedogodności uzasadniających potrzebę ewolucji. Można go rozpocząć poprzez porzucenie konwencjonalnych podejść na rzecz a podejście mieszane.

A lire également  Testy psychotechniczne SNCF

Innymi słowy, jest to strategia, która łączy w sobie to, co najlepsze z obu światów. Łączy w sobie szkolenie bezpośrednie i naukę przy użyciu narzędzi cyfrowych. Oprócz zapewnienia rzeczywistej elastyczności procesu, pozwala on na jego łatwe dostosowanie. Dzięki takiej metodzie można było szkolić pracowników o różnych profilach i wymaganiach. Pomaga Ci zapewnić spersonalizowane szkolenie i szyte na miarę.

Dzięki podejściu blended learning masz także możliwość skutecznego szkolenia swoich pracowników. Będziesz mieć pewność, że wyjdą bardziej doprawione niż kiedykolwiek. Konieczne będzie jednak wykorzystanie mocnych stron każdej techniki, aby zmaksymalizować jej efekty. Zalecamy to na przykład w przypadku korzystania z metody cyfrowej „gamifikuj” swoje treści. Ma to na celu wzmocnienie zaangażowania i motywacji, które są niezbędnymi czynnikami skutecznej nauki.