stop loss

Dlaczego Take Profit i Stop Loss są potężnymi sojusznikami traderów?

Jeśli handlujesz online, będziesz musiał w ten czy inny sposób skorzystać z Take Profit lub Stop Loss, jeśli oczywiście chcesz zmaksymalizować swoje szanse na wygraną. Na czym polegają te dwa działania? Jakie są ich skutki?

Przede wszystkim powinieneś wiedzieć, że są to dwie funkcje, które mają sens, gdy chcesz zautomatyzować transakcje. Wybierz opcję Take Profit i Stop Loss okazuje się bardzo ważne dla osób, które nie mają możliwości przyklejenia się do ekranu, aby docenić zróżnicowanie rynkowe, a ich przydatność bardzo szybko zrozumiesz.

Mieć zysk

Możesz zautomatyzować swoje transakcje, dzięki czemu gdy cena aktywa finansowego, na który masz ochotę, osiągnie określony poziom, zlecenie zamknięcia zostanie automatycznie aktywowane. Take Profit pozwala zatem przedsiębiorcy mieć gwarancję, że jego zysk będzie zapewniony, jeśli rynek osiągnął oczekiwany poziom. Jest to działanie zaplanowane w momencie zawierania transakcji; w ten sposób przedsiębiorca może swobodnie wykonywać inną działalność. Kolejność ta wyrażana jest w punktach procentowych, w pipsach lub nawet w kwocie bezpośredniej.

Korzystając z Take Profit, należy zachować ostrożność. Nie należy go używać przypadkowo, ponieważ ryzykujesz utratę świetnej okazji do optymalizacji potencjału, jaki może dać Ci Twoja pozycja. Lepiej byłoby skorzystać z informacji związanych z analizami graficznymi, strukturą rynku, a nawet analizami prognostycznymi.

Stop-Loss

Stop Loss działa na tej samej zasadzie co Take Profit, tyle że dotyczy strat. Umożliwia skonfigurowanie transakcji w celu ustalenia maksymalnej kwoty do stracenia przed zamknięciem pozycji. To działanie pozwala na lepszą kontrolę ryzyko straty.

Rodzaje Stop Loss

Istnieją dwie główne kategorie Stop Loss: klasyczny (zwany także Hard Stop Loss) i podążający (lub kroczący Stop Loss).

A lire également  Mikroprzedsiębiorstwo: zalety i wady statusu

W przypadku klasycznego Stop Loss maksymalny poziom straty jest definiowany w konkretnym momencie poprzez ustalenie wartości procentowej lub kwoty. Kiedy cena aktywa spadnie poniżej określonego poziomu, pozycja zamyka się automatycznie.

Dzięki Hard Stop Loss inwestorzy doskonale znają maksymalne straty, jakie mogą ponieść, jeśli rynek finansowy pójdzie w złym kierunku. Należy pamiętać, że można to regulować ręcznie.

Nakazu tego z całą pewnością nie należy uważać za przeszkodę w rozwoju traderów. Wręcz przeciwnie, pomaga im lepiej chronić swój kapitał. Aby to osiągnąć pomyślnie, nie należy dać się ponieść emocjom, ale wziąć pod uwagę różne parametry rynkowe i zmienność aktywów.

Jakie są zalety Take Profit i Stop Loss?

Aby ustalić dobrą strategię handlową, absolutnie musisz używać Take Profit i Stop Loss w najlepszy możliwy sposób; jest to tym bardziej prawdziwe, gdy liczba działań do wykonania jest duża. Mają kilka zalet, z których najważniejsze to:

Efektywność : nie zawsze łatwo jest pozostać przyklejonym do ekranu i monitorować rozwój sytuacji na rynkach finansowych. Nawet wtedy nie jest łatwo zareagować w odpowiednim czasie i podjąć niezbędne decyzje, stąd zainteresowanie automatyzacją.

Spokój : gdy liczba transakcji jest duża, śledzenie ich wszystkich może być trudne, natomiast zlecenia Take Profit i Stop Loss pomagają materializować zyski i redukować straty do pewnego progu.

Bezpłatny : te dwa zamówienia są całkowicie bezpłatne i nie kosztują ani grosza.

Zarządzanie ogólnym ryzykiem : Take Profit i Stop Loss pomagają inwestorom lepiej kontrolować zyski i ryzyko (ogółem) ich portfeli.

Wniosek

Handel to działalność otwarta dla każdego, kto chce pomnażać swoje pieniądze w Internecie. Zawsze zaleca się korzystanie z akcji, które przynoszą korzyść i w tym sensie Take Profit i Stop Loss są idealne, ponieważ pomagają zagwarantować zysk i zminimalizować ryzyko. Są całkowicie bezpłatne, dlatego nie wahaj się z nich skorzystać.