Combien de types de certificats SSL existe-t-il ? Détails complets

Ile jest rodzajów certyfikatów SSL? Pełne szczegóły

Certyfikaty SSL wydawane są w celu identyfikacji, weryfikacji i zabezpieczenia informacji. Istnieją trzy rozpoznawane grupy typów uwierzytelniania certyfikatów SSL. Każdy z nich opiera się na poprzednim i zawiera bardziej rygorystyczne wymagania. Ponadto są one pogrupowane według ich przeznaczenia: walidacja rozszerzona (EV), walidacja organizacji (OV), walidacja domeny (DV).

Certyfikaty SSL typu Wildcard stanowi alternatywę dla innych typów certyfikatów, takich jak certyfikaty SSL dla danego kraju lub subdomeny. Służy do zabezpieczania wielu subdomen w ramach tej samej nazwy domeny. Można go używać do wielu celów, takich jak obsługa tysięcy subdomen, unieważnianie alternatywnego serwera nazw domen (DNS) i przekierowywanie żądań HTTP z serwerów przychodzących.

Jeśli chodzi o wybór spośród szerokiej gamy certyfikatów SSL, nie wszystkie są sobie równe. W zależności od sytuacji jeden lub więcej powyższych typów uwierzytelniania może zostać użyty do zabezpieczenia Twojej witryny. Ważne jest jednak zrozumienie różnic między nimi.

Czy masz zamiar uzyskać nowy certyfikat SSL dla swojej witryny? Możesz chcieć poznać różnicę między walidacją rozszerzoną (EV), walidacją organizacji (OV) i walidacją domeny (DV). Jeśli kupiłeś już certyfikat SSL lub nie masz pewności, jaki typ certyfikatu kupuje Twoja firma, dobrze jest wiedzieć, co zawiera każdy typ certyfikatu SSL. Pomoże Ci to podjąć świadomą decyzję przy wyborze dostawcy usług SSL, aby mieć pewność, że bezpieczeństwo Twojej witryny pozostanie nienaruszone.

Rozszerzona weryfikacja

Extended Validation (EV) – certyfikat SSL wykorzystywany przez banki i inne instytucje finansowe w celu poprawy bezpieczeństwa swoich usług. Ponadto rozszerzona weryfikacja (EV) to termin odnoszący się do metody uwierzytelniania, w której organizacja posiada jeden lub więcej certyfikatów cyfrowych wydanych przez zaufany organ dla każdej nazwy domeny, dla której świadczy usługi online. Jest powszechnie używany w przeglądarkach internetowych, usługach e-mail lub witrynach internetowych dostępnych w Internecie.

A lire également  Torba reklamowa: narzędzie marketingowe dla marek i firm

Rozszerzona walidacja (EV): termin używany do wskazania modelu zaufania stosowanego przez organizacje o wysokim poziomie pewności; lub wyższy poziom pewności, niż mógłby wymagać ich klienci. Walidacja ta charakteryzuje się określonymi punktami walidacji i obliczeniem początkowego rozszerzonego łańcucha zaufania walidacji (łańcuch EV).

Walidacja organizacji

Walidacja organizacji to rodzaj uwierzytelnienia za pomocą certyfikatu SSL, który wskazuje, że organizacja istnieje i może zweryfikować własną tożsamość. Ta funkcja pomaga organizacjom, takim jak Twój bank, dopasowywać używane przez siebie certyfikaty do innych podmiotów w ich środowisku internetowym. System zweryfikuje, czy jesteś tym, za kogo się podajesz, a nie oszustem próbującym podszyć się pod Twoją firmę lub organizację publiczną.

Weryfikacja organizacji zapewnia wysoki poziom weryfikacji, czy firma, przed którą stoisz, jest prawowitym właścicielem nazwy domeny. Walidacja jest najpierw przeprowadzana przez trzy źródła: rekordy Whois, rekordy DNS; Adresy IP – wszystkie w połączeniu z poniższymi Reputacja pieczęci zaufania i inne dane techniczne zapewniające pewność; które kupujesz od organizacji o dobrej reputacji.

Weryfikacja domeny

Walidacja domeny to rodzaj uwierzytelniania za pomocą certyfikatu SSL, który weryfikuje tożsamość właściciela witryny, a nie serwera. Umożliwia zainstalowanie certyfikatu Twojej witryny do użytku na dowolnym komputerze lub urządzeniu w Twojej organizacji, nawet jeśli jej wewnętrzne rekordy DNS wskazują na serwery należące do innych organizacji. Umożliwia także użytkownikom dostęp do tych domen wewnętrznych z dowolnego miejsca w Internecie, niezależnie od tego, gdzie w sieci wewnętrznej organizacji znajdują się inne systemy.

Weryfikacja domeny to rodzaj uwierzytelniania za pomocą certyfikatu SSL, który sprawdza dwie rzeczy. Najpierw sprawdza ważność nazwy i adresu prawnego Twojej organizacji. Po drugie, potwierdza, że ​​jesteś upoważniony do używania tej domeny do celów biznesowych określonych w Twoim certyfikacie. Innymi słowy, weryfikujemy, czy jesteś właścicielem domeny lub ją kontrolujesz w ramach posiadania i prowadzenia swojej firmy.