Jak zdigitalizować kampanię ewaluacyjną?

Jednym z głównych wyzwań dla działów kadr jest rekrutacja i trwałość zobowiązań nowych pracowników. Rzeczywiście, zatrudnianie jest skorelowane z nowoczesnym anglicyzmem: onboardingiem. Zrozum przez to: integracja nowicjusza w zespole. Wiąże się to z zapewnieniem mu najlepszych warunków początkowych i wszystkich kluczy do zrozumienia niezbędnych do maksymalizacji wydajności. Aby to zrobić, wskazane jest, aby towarzyszył mu a oprogramowanie do zarządzania talentami co pozwoli Ci z jednej strony zaoszczędzić znaczną ilość czasu, a z drugiej strony mieć globalny przegląd spersonalizowanego monitorowania każdego pracownika w jego zespole. Przyjrzyjmy się temu bardziej szczegółowo.

Zalety korzystania z cyfrowego narzędzia do zarządzania rozmowami oceniającymi:

Narzędzia te miały na celu ograniczenie czasochłonności pracy menedżerów i działów kadr, ale także zachęcenie pracowników do zaangażowania.

Wiemy, że spełniony pracownik to taki, który wykaże się inicjatywą i pełnym zaangażowaniem wobec firmy, która go zatrudnia.

Aby to osiągnąć, należy pracować na kilku osiach i odpowiednich etapach.

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że dominuje tu pojęcie wsparcia, każda firma powiązana jest z konkretną osobą kontaktową, która początkowo będzie zainteresowana zrozumieniem jej ergonomii, polityki wewnętrznej i celów zarządczych.

zasoby ludzkie

Następnie zostaniesz poproszony o wybranie ustawień, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom, aby rozpocząć pierwsze kampanie.

Zarządzanie tymi kampaniami jest w pełni zautomatyzowane. Dzięki temu będziesz mieć wizualny przegląd w czasie rzeczywistym (poprzez dynamiczne wykresy) postępu swoich projektów i możliwość zwracania się do współpracowników w sposób globalny (zwykle w oparciu o koncepcję, która dotyczy wszystkich członków działu) lub w sposób zindywidualizowany .

Jakie są główne etapy cyfrowego zarządzania wywiadami ewaluacyjnymi?

Można je streścić w trzech głównych obszarach. Pamiętaj, że te rozwiązania powstały z myślą o realnej potrzebie i dlatego mają za zadanie ułatwić Ci życie.

Po pierwsze, kampanie rozmów kwalifikacyjnych można przeprowadzić w czasie krótszym niż 72 godziny, aby z jednej strony zrekompensować wszelkie pilne wydarzenia, ale także pozwolić działom zasobów ludzkich, aby zawsze były czujne i możliwie najbliżej problemów swoich pracowników.

A lire également  Biznes: jak porzucić papierowy odcinek wypłaty i przejść na technologię cyfrową?

Następnie wystarczy, że zaprosisz współpracowników do wybranej przez Ciebie platformy poprzez konkretny program HR, z którego korzystasz lub bazę danych Excel, a następnie zdefiniujesz kampanię rozmów kwalifikacyjnych, tj. – podasz jej tymczasowość, rodzaj pożądanej rozmowy kwalifikacyjnej oraz wreszcie dane cele.

Wreszcie, za pomocą kilku kliknięć, uzyskasz przegląd pozwalający mierzyć postępy, modyfikować daty rozmów kwalifikacyjnych, a nawet błyskawicznie globalizować kampanię.

Współczesne zmiany technologiczne modyfikują modele pracy i relacje międzyludzkie w sektorze zawodowym, dlatego należy skupić się na prowadzeniu odpowiedniego monitoringu analitycznego, aby móc np. zachęcanie do osiągania mierzalnych celów.