Jak zorganizować i zmotywować zespół sprzedażowy? – Sponsorowane

Kataklizm zdrowotny i kryzys gospodarczy zmusiły menedżerów do szybkiego zastanowienia się nad rozwiązaniami ratującymi ich firmy. Ponowne uruchomienie zespołów sprzedaży odbywa się w trudnych warunkach, a sytuacja po zamknięciu systemu nadal nie jest ustabilizowana: zarządzanie nadal odbywa się praktycznie na bieżąco. W tych warunkach konkurencja zaostrza się, a przewaga przypadnie najbardziej reaktywnym. Dlatego pilnie potrzebna jest reorganizacja, aby sprawnie stawić czoła kierowniczemu i strategicznemu punktowi zwrotnemu.

Niezbędna reorganizacja

Utrzymująca się niepewność wymaga przeglądu struktury sił sprzedażowych i powrotu do podstaw. Aby pozostać jak najbliżej oczekiwań klientów, należy wprowadzić odpowiednią segmentację, a także specjalizację branżową w każdym segmencie. Aby jednak uniknąć nadmiernego, a tym samym szkodliwego podziału na segmenty, każdemu zostanie narzucony duch współpracy podtrzymywany przez powtarzające się procesy. Aby zachować spójność, regułą będą spotkania odbywające się w ustalonych odstępach czasu w formie wideokonferencji lub osobiście, raportowanie horyzontalne i wspólna wymiana korespondencji. Ten duch zespołowy jest niezbędny do wznowienia, kontynuowania lub rozwijania poszukiwań komercyjnych, powodu istnienia zespołu. Podstawą będzie cyfryzacja.

Korzyści z cyfryzacji

W kontekście drastycznego ograniczenia wysiłków komercyjnych, a wydarzenia odwoływane lub przekładane na nieznany termin, marketing cyfrowy stanowi ratunek. Okazuje się, że cyfryzacja zastosowana w poszukiwaniach komercyjnych stała się niezbędna. Najczęściej używanym aspektem jest automatyzacja generowania leadów. Dzięki temu za pomocą kilku kliknięć uzyskasz dane kontaktowe potencjalnych klientów. Ponadto niektóre bardzo zaawansowane oprogramowanie pozwala na ekstrakcję bardzo zaawansowanych danych dzięki szczegółowym i wiarygodnym analizom.

Jak to działa?

Rozszerzenie Google Chrome

W zależności od wersji narzędzie umożliwia także wyszukiwanie osób z własnej platformy, w oparciu o podstawowe, podane przez Ciebie informacje. Można wówczas zintegrować dane potencjalnego klienta bezpośrednio z systemem CRM, aby lepiej je wykorzystać.

A lire également  Od wyboru systemu do instalacji: wszystko, co musisz wiedzieć o klimatyzacji VRV

Kaspr

Dzięki automatyzacji jak największej liczby zadań efektem jest spektakularna oszczędność czasu sprzedawców, co zwiększa ich motywację!

Motywacja zespołu

Jak wszyscy wiedzą, motywacja jest rzeczywiście „nerwem wojennym” każdego zespołu zarządzającego. Złożona mieszanina składników psychologicznych, politycznych i materialnych, to właśnie ona w praktyce ustala różnicę między zwycięzcami a przegranymi. Oprócz klasycznych rozważań na temat stałych wynagrodzeń i różnych premii motywacyjnych, w czasach wyjątkowo niskiego poziomu wody, ważne jest, aby nadać temu tematowi dużą wagę.

Menedżerowie muszą słuchać pracowników, aby usłyszeć ich głębokie obawy. Ponieważ niepokój o jutro jest wszechobecny, osłabia stabilność emocjonalną agentów i negatywnie wpływa na jakość pracy. To w złych czasach rozpoznajemy prawdziwych przywódców, tych, którzy mają silną wolę niezbędną do pokonywania przeszkód. Umiejętność uspokajania i przekazywania optymizmu to zatem cenne i bardzo przydatne cechy.

Pracownik naturalnie oczekuje nagrody za swój wysiłek i dobre wyniki. Jego hierarchia musi zawsze tam być, choćby ze słowami uznania. Oczywiście, kto powiedział, że nagroda oznacza ocenę wyników według kryteriów znanych z góry i akceptowanych przez wszystkich. W tym sensie wykorzystanie narzędzi zawartych w niektórych generatorach leadów, takich jak Kaspr, umożliwia pomiar nabycia lub rozwoju portfela oraz uznanie danych autorów.

Wniosek

Przyszłość wydaje się niepewna, a obecne dysfunkcje zdrowotne i klimatyczne wydają się mieć charakter długotrwały. Aby przetrwać, Twoja firma musi utrzymywać odpowiednią strukturę, czyli elastyczną i lekką, a zespoły muszą być zmotywowane do ciągłego działania szybkiego i czujnego. Wytrwałe utrzymywanie wysiłków komercyjnych i ciągłe dostosowywanie zminimalizuje wpływ niekontrolowanych okoliczności zewnętrznych. Bycie na bieżąco z informacjami jest dla Ciebie niezbędne, a korzystanie z automatycznej platformy generowania leadów jest dla Ciebie niezbędne.