equipe de commerciaux motivée

Jak zwiększyć produktywność swoich sprzedawców?

Zarówno w normalnych czasach, jak i w czasach kryzysu, siły sprzedażowe czuwają nad bezpieczeństwem finansowym firmy. Jednakże pracownicy recepcji mogą osiągać słabsze wyniki. Niezależnie od tego, czy sprzedawcy są nowo zatrudnieni, czy doświadczeni, istnieją różne metody zwiększania ich produktywności.

Udostępnij sprzedawcom oprogramowanie do obsługi klienta

CRM
Oprogramowanie CRM dostarcza wiedzy o każdym potencjalnym kliencie. Różne nagrania jego interakcji mogą zostać wykorzystane, aby przekształcić go w klienta. Konkretnie, prośby o wycenę muszą być przetwarzane szybko. Agent może także wznowić utracone przez jakiś czas kontakty. Może nawet napisać kolejnego e-maila. Dobry rozszerzenie poprawiające ortografię byłoby w tym celu bardzo pomocne.

Kwalifikuj pliki klientów, aby osiągnąć dobre wyniki

W przypadku braku oprogramowania do obsługi klienta firma musi przynajmniej inwestować w kwalifikowanej bazie danych. Jest to plik zawierający dane kontaktowe. Dobrze jest, jeśli numery telefonów i adresy są aktualne. Tym lepiej, jeśli istnieją funkcjonalne e-maile. W każdym razie należy zbadać wszystkie kanały komunikacji, aby zwiększyć produktywność sprzedawców.

Aby generować potencjalnych klientów, czyli angażować potencjalnych klientów, firma jest zainteresowana uruchomieniem kampanii reklamowej.Marketing przychodzący. Celem tego zestawu działań jest zwiększenie kontaktów z osobami, które mogą być zainteresowane ofertą usług lub produktami firmy. Sprzedawcy muszą uczestniczyć w konferencjach, spotkaniach zawodowych i innych spotkaniach, podczas których mogą odebrać wizytówki. Część pracy jest również wykonywana za pomocą nowych technologii, szczególnie w sieciach społecznościowych.

Określ typowy profil rozmówcy i opracuj strategię

Aby zwiększyć produktywność sprzedawców, należy ich przeszkolić w swoim zawodzie. Zawód wymaga minimalnej wiedzy z zakresu psychologii. Tak naprawdę każdy klient jest inny i zasługuje na odpowiednie podejście. Zanim zadzwonisz do potencjalnego klienta, sprzedawca powinien przygotować swoje argumenty sprzedażowe w oparciu o informacje, które o nim posiada. Na przykład w B2B trzeba przejść od razu do rzeczy, gdyż osobą kontaktową może być dyrektor lub zajęty menadżer.

A lire également  Który system ERP wybrać dla swojej firmy?

W obliczu gadatliwego klienta będziesz musiał ponownie skupić się na tym temacie. Nadmiar towarzyskości przynosi efekt przeciwny do zamierzonego. Kiedy spotykasz zaniepokojoną osobę, musisz ją uspokoić, przypominając o korzyściach płynących z przyszłego zakupu. Sprzedawcy muszą znać 6 głównych typologii klientów i odpowiadające im strategie. Odgrywanie ról pomiędzy pracownikami pozwala na ich opanowanie.

Dobrze przeszkol zespół w zakresie produktów i usług

Sprzedawca, który nie odpowie na wszystkie pytania potencjalnego klienta, będzie miał gorsze wyniki niż inny agent, który dobrze zna oferty. Aby zwiększyć sprzedaż, każdy członek zespołu musi nauczyć się na pamięć kart produktów. Jeszcze lepiej, jeśli może odwiedzić fabrykę i zrozumieć procesy produkcyjne.

Przedstawiciel medyczny, który studiował w szkole medycznej, może osiągnąć doskonałe obroty. Krótko mówiąc, istotne jest dopasowanie wstępnego szkolenia agenta sprzedaży do produktów, które musi sprzedawać. Pomocne może być również wewnętrzne szkolenie rekrutów. Na początku pracownicy mogą pracować w parach.

Motywuj swoje wojska na wszelkie możliwe sposoby

Motywacja pracowników może przybierać różne formy. Po pierwsze, wynagrodzenie stałe i prowizje od sprzedaży. Pracodawca może także zapewnić dobry sprzęt do pracy taki jak tablety czy komputery prezentacyjne. Jeszcze lepiej, jeśli personel jest transportowany, nawet jeśli jest to model demonstracyjny.

Aby zwiększyć produktywność sprzedawców, lepiej unikać wywierania na nich presji. Niektórzy szefowie popełniają błąd, przeciążając swoich pracowników niepotrzebnymi zadaniami. Można je powierzyć stażystom lub sekretariatowi, aby umożliwić pracownikom sprzedaży skoncentrowanie się na ich głównej misji: zwiększaniu obrotów firmy.