rendement trading

Jakie wyniki w handlu?

Jeśli chcesz czerpać korzyści z handlu i zarabiać na tym pieniądze, musisz zrozumieć pewne pojęcia. Trader musi w rzeczywistości opanować tak zwaną stopę wolną od ryzyka. Ale co to jest dokładnie? W rzeczywistości stopa wolna od ryzyka to nic innego jak zysk uzyskany z inwestycji. Innymi słowy, jest to zwrot, jaki inwestorzy uzyskują z kapitału, który nie jest obarczony żadnym ryzykiem. Dla osób fizycznych odpowiednikiem stopy wolnej od ryzyka jest nic innego jak stopa Livret A.

Należy jednak pamiętać, że jeśli chodzi o inwestowanie na giełdzie, nie ma gwarancji zwrotu. Co więcej, nie podejmując żadnego ryzyka z Twojej strony, możemy powiedzieć, że nic nie gwarantuje zwrotu przekraczającego stopę wolną od ryzyka. Innymi słowy, zyski z Twojego konta handlowego będą w dużej mierze zależeć od podejmowanego ryzyka. W związku z tym należy przyjąć określone metody zarządzania ryzykiem. Te strategie handlowe, zwane zarządzaniem pieniędzmi, stanowią dźwignię pozwalającą ci lepiej kontrolować podejmowanie ryzyka. Celem jest tutaj optymalizacja Twoich wyników w zakresie handlu na rynku Forex. Jak zatem wdrożyć strategię zarządzania ryzykiem w handlu?

Maksymalna wypłata

Po pierwsze, pamiętaj, że istnieją czynniki, które należy wziąć pod uwagę, gdy dopiero zaczynasz handlować jako trader detaliczny. Każdy trader musi rzeczywiście wziąć pod uwagę poziom ryzyka strategii, którą zamierza przyjąć. Aby to zrobić, zacznij od pomiaru wspomnianego ryzyka za pomocą maksymalnego wypłaty. Jest to maksymalna strata, jaka może zostać poniesiona przez konto do handlu na rynku Forex. I to w ściśle określonym okresie. Na tym etapie sprawdź, czy historia Twojej strategii handlowej, tj. Maksymalna wypłata, jest znacznie poniżej poziomu ryzyka, który możesz zaakceptować. Aby zilustrować tę teorię, oto wzór, którego należy użyć:

Maksymalny spadek = (Vmax – Vmin) / Vmax

Tutaj termin Vmin odpowiada minimalnej wartości Twojego konta handlowego po największym zaobserwowanym spadku, ale także przed utworzeniem nowego maksimum.

Z drugiej strony Vmax to maksymalna wartość Twojego konta handlowego przed największym zaobserwowanym spadkiem.

Czynnik zysku

Po drugie, pamiętaj, że aby zyskać na jakości swojej strategii, nie możesz opierać się wyłącznie na poziomie ryzyka. Nie należy pomijać drugiego kluczowego czynnika: wydajności na jednostkę ryzyka. W tym przypadku handlowcy lub ci, którzy mają konta handlowe, innymi słowy maklerzy giełdowi, korzystają z tak zwanego współczynnika zysku. Celem jest możliwość zmierzenia zysków, jakie można osiągnąć w przypadku każdego euro zainwestowanego i zaryzykowanego w ramach strategii ryzyka. Ponownie istnieje formuła, której możesz użyć. Bardzo łatwo to zrozumieć, uzyskanie zwrotu odbywa się poprzez podzielenie sumy zysków przez sumę strat poniesionych przez Twoją strategię i to od momentu jej uruchomienia. Weźmy przykład: jeśli Twój współczynnik zysku wskazuje wynik 1,05 za 1 euro z ryzykiem, dzięki strategii ryzyka uzyskasz zysk w wysokości 5 centów, czyli stopę 5%.

A lire également  Ile kosztuje zakup Bitcoinów?

Oto wzór, o którym mowa: Współczynnik zysku = suma zysków / suma strat

Szybka wskazówka: jeśli chodzi o handel, będzie kilka strategii, które mogą mieć maksymalną wypłatę niższą niż maksymalny poziom ryzyka. Dlatego najlepiej jest wybrać ten, który oferuje najwyższy współczynnik zysku.

Przypominamy jednak, że wyniki uzyskane w wyniku tych obliczeń stanowią jedynie szacunkowy poziom ryzyka Twojej strategii handlowej. Jest to również przybliżona ocena wyników na jednostkę ryzyka. Dlatego też wyniki z przeszłości niekoniecznie będą wskazywać na wyniki w przyszłości. Jako inwestor na rynku Forex nie polegaj ślepo na uzyskanych wynikach. W przeciwnym razie Twoja inwestycja poniesie straty kapitałowe, a podejmowanie ryzyka pójdzie na marne.

Kontrakty CFD lub kontrakt na różnice kursowe

Po trzecie, mogą wystąpić różnice w zależności od używanego produktu finansowego. Jeśli jesteś inwestorem detalicznym, oto kilka kontraktów CFD lub kontraktów różnicowych, z których możesz skorzystać.

Kiedy mówimy o opodatkowaniu zysków kapitałowych uzyskanych z kontraktów CFD, powinieneś wiedzieć, że jest to stawka lub współczynnik mający zastosowanie do zbywalnych papierów wartościowych, w szczególności akcji. Tyle że różnica pomiędzy kontraktami CFD a akcjami polega na zwolnieniu kontraktów CFD z opłat za przechowywanie i podatków. Innymi słowy, kontrakty CFD to produkty pochodne, które pozwalają nie przechowywać bezpośrednio aktywów bazowych, w tym walut, akcji, indeksów itp.

W tym celu należy postępować zgodnie z procedurą przeniesienia zysków kapitałowych uzyskanych w ciągu roku obrotowego. Dokonuje się tego na formularzu podatkowym, czyli formularzu 2074 (wiersze 462 i 464), a także formularzu 2042 (wiersze 3VG lub 3VH).

Jeśli chodzi o straty kapitałowe, to te o identycznym charakterze, które powstały w ciągu ostatnich 10 lat, można odliczyć, dzięki czemu pomniejszysz kwotę, która będzie podlegać opodatkowaniu. W przeciwnym razie opodatkowanie zysków kapitałowych odbywać się będzie według ryczałtowej skali IR (podatku dochodowego). Parametr, do którego dodawany jest procent 15,5% składek na ubezpieczenie społeczne. Jeśli masz wątpliwości co do kwoty pieniędzy lub stawki podatku, zawsze możesz poprosić o referencje ze swojego urzędu skarbowego.