OpenAI ne peut pas encore enregistrer « GPT » en tant que marque

OpenAI nie może jeszcze zarejestrować „GPT” jako znaku towarowego.

W decyzji podkreślającej złożoność zagadnień związanych z prawami własności intelektualnej w dziedzinie sztucznej inteligencji,Biuro Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (PTO) odmówiło OpenAI możliwości zarejestrowania tego terminu GPT (wstępnie przeszkolony generator tekstu) jako znak. Decyzja ta ukazuje napięcia istniejące pomiędzy chęcią ochrony innowacji technologicznych a koniecznością zachowania wspólnego języka opisu konkretnych produktów czy technologii.

PTO uzasadnił swoją odmowę tym stwierdzeniem GPT to ogólny termin w branży sztucznej inteligencji, odnoszący się do szerokiej gamy oprogramowania, a nie wyłącznie do produktów OpenAI. Decyzja z 6 lutego podkreśla podstawową zasadę regulacji znaków towarowych: znaczenie zachowania terminów opisowych do powszechnego użytku, nawet jeśli ogół społeczeństwa niekoniecznie zna ich dokładne znaczenie.

OpenAI argumentowało to GPT nie było na tyle opisowe, aby konsumenci mogli natychmiast rozpoznać jego znaczenie. Jednak PTO orzekło, że poziom wiedzy ogółu społeczeństwa o czym GPT nie miało znaczenia, zakładając, że profesjonaliści w branży rozumieją, że jest to kategoria oprogramowania.

Rozwój generatywnej sztucznej inteligencji zwielokrotnił zastosowania tego terminu GPT w nazwach produktów i usług. Od start-upów po duże firmy, wiele osób używa tego terminu do opisania swoich modeli AI, o czym świadczy istnienie usług takich jak GPTZero. To uogólnienie podkreśla znaczenie tego terminu w branży.

OpenAI, znane zwłaszcza z postępów w ChatGPT oraz modelach AI GPT-3 i GPT-4, odegrało kluczową rolę w skojarzeniu tego terminu GPT do swoich produktów. Umożliwiając zewnętrznym programistom dostęp do ChatGPT, firma wzmocniła to skojarzenie, chociaż ostatnio zaczęła dywersyfikować nazwy swoich usług, wprowadzając innowacje takie jak Sora, model generowania treści tekstowych – wideo.

To nie pierwszy raz, kiedy OpenAI prosi o nagranie GPT spotyka się z odmową; pierwszą porażkę zanotowano już w maju 2023 r. Firma może jeszcze odwołać się do Komisji Pierwszej Instancji i Odwoławczej ds. Znaków Towarowych, starając się o uchylenie tej decyzji.

A lire également  HP wkracza obecnie na rynek wynajmu drukarek

Ten przypadek ilustruje wyzwania stojące przed firmami, które chcą chronić swoje innowacje, poruszając się po mętnych wodach praw własności intelektualnej. Podnosi także kwestię równowagi, jaką należy znaleźć pomiędzy prawem przedsiębiorstw do ochrony swoich marek a koniecznością zapewnienia uczciwej konkurencji poprzez umożliwienie każdemu stosowania niezbędnych terminów opisowych.