L’Oregon est sur le point de signer – ou d’opposer son veto – à la loi sur le droit à la réparation la plus stricte à ce jour

Oregon jest gotowy podpisać – lub zawetować – swoje najsilniejsze jak dotąd ustawodawstwo dotyczące prawa do naprawy.

W amerykańskim krajobrazie legislacyjnym stan Oregon jest pionierem w zakresie przyjmowania innowacyjnych i historycznych przepisów prawo do naprawy. Projekt prawa SB 1596, które właśnie przeszło ostatni etap legislacyjny, ma wkrótce stać się prawem pod warunkiem podpisu lub weta gubernator Tiny Kotek. Ta inicjatywa ustawodawcza ma kluczowe znaczenie, ponieważ dotyczy kontrowersyjnej praktyki zwanej „łączenie części”, manewr, poprzez który producenci ograniczają konsumentom możliwość korzystania z części zamiennych, czasem nawet oryginalnych, bez zgody oprogramowania marki.

Ustawa ta, stanowiąca wielkie zwycięstwo zwolenników prawa do naprawy, nakłada na firmy obowiązek zapewnienia właścicielom domów tych samych części, narzędzi i instrukcji napraw, które są dostępne w autoryzowanych centrach napraw, bez dodatkowych kosztów. Wysiłki w Oregonie wpisują się w dynamikę podobną do tej w Kalifornii, chociaż nie narzucają ram czasowych, w których firmy muszą udostępnić te zasoby, w przeciwieństwie do siedmiu lat narzuconych przez ustawodawstwo Kalifornii.

Stosowanie tego prawa nie będzie działać wstecz; nie dotyczy urządzeń sprzedanych przed 1 lipca 2021 r., ale uwzględnia te sprzedane od 1 lipca 2015 r. Dodatkowo godnym uwagi działaniem jest wyłączenie niektórych kategorii, jak np. konsole do gier wideo, TO urządzenia medyczne, lub nawet elektryczne szczoteczki do zębów, dostosowane do podobnych wyjątków w Kalifornii i Minnesocie. Ograniczenie dopasowywania części będzie jednak dotyczyć wyłącznie urządzeń elektronicznych wyprodukowanych po 1 stycznia 2025 r., ustanawiając okres przejściowy dla producentów.

W niedawnej rozmowie z Kylem Weinsem, dyrektorem generalnym platformy naprawię to, zagorzały zwolennik prawa do naprawy, ten ostatni wyraził optymizm co do postępu, jaki zapewnia to prawodawstwo, określając je jako znaczący krok w kierunku wzmocnienia prawa konsumentów do naprawy swoich urządzeń elektronicznych. Rzeczywistość tej walki jest taka, że ​​każde zwycięstwo regionalne inspiruje i toruje drogę innym państwom i terytoriom, podkreślając ruch w kierunku większego zrównoważonego rozwoju i gospodarki bardziej odpowiedzialnej wobec konsumentów i środowiska.

A lire également  Możesz teraz kupić PS5 z Marvel's Spider-Man 2 za 399,99 USD.

Zakres tego, jedynego w swoim rodzaju, tekstu legislacyjnego podkreśla rosnące aspiracje obywateli do większej autonomii w zarządzaniu swoim majątkiem, podważając w ten sposób kontrolujące strategie handlowe niektórych korporacji. Dzięki temu przełomowi Oregon stał się złotym standardem polityki odszkodowań, ilustrując, że współpraca między ustawodawcami, przedsiębiorstwami i obywatelami może prowadzić do znaczących i pozytywnych zmian dla całego społeczeństwa.