Połączone terytoria i cyfryzacja: stale rozwijająca się gospodarka

Połączone terytoria i cyfryzacja: stale rozwijająca się gospodarka

Światłowód, 5G, inteligentne liczniki, IoT, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, połączone systemy bezpieczeństwa… Szybki rozwój technologii cyfrowych oferuje niemal nieograniczone perspektywy wzrostu na wielu rynkach.

Z badania przeprowadzonego przez Boston Consulting Group (BCG) dla dużych europejskich operatorów telekomunikacyjnych (ETNO) wynika, że: 300 miliardów euro do 2027 r inwestycje niezbędne do osiągnięcia celów w zakresie zasięgu bardzo dużych prędkości określonych przez Unię Europejską: 150 miliardów na udostępnienie wszystkim Europejczykom światłowodów i 150 miliardów na wdrożenie 5G wszędzie, nawet na obszarach wiejskich. Według tego badania obecne inwestycje należy zatem pomnożyć przez 2,5 w ciągu sześciu lat!

Ze swojej strony FTTH Council Europe prognozuje, że liczba domów podłączonych do światłowodu (FTTH/B) w 27-członkowskiej Unii Europejskiej i w Wielkiej Brytanii wzrośnie z obecnych 118 milionów do 197 milionów w 2026 roku. To oczekiwany wzrost o 67% w ciągu pięciu lat! Prognozy przewidują, że w bloku europejskim obejmującym 39 krajów w 2026 r. ogółem 302 mln gospodarstw domowych będzie podłączonych do światłowodu w porównaniu do 183 mln w 2021 r., co oznacza wzrost o 65%. Oczekuje się, że największy wzrost odnotują Niemcy, Wielka Brytania, Holandia i Włochy, przy czym Francja i Hiszpania są w tym obszarze znacznie bardziej dojrzałe, a nawet znacznie wyprzedzają swoich europejskich sąsiadów.

Kryzys związany z Covidem doprowadził do wzrostu ruchu danych, ale także wzrostu popytu, co skłania prywatnych inwestorów do znacznego przyspieszenia projektów wdrożeniowych FTTH/B w celu wsparcia ciągłego wzrostu ruchu. Ponadto uruchomienie programów krajowych (infrastruktura i cyfryzacja) oraz nowe europejskie cele cyfrowe na lata 2025 i 2030 sprzyjają przyspieszeniu łączności pełne błonnik we wszystkich krajach europejskich.

Cyfryzacja, filar europejskiego ożywienia gospodarczego

W centrum uwagi znajduje się również transformacja cyfrowa główny europejski plan naprawy gospodarczej kwoty 750 miliardów euro. W swoich krajowych planach naprawy państwa członkowskie mają obowiązek przeznaczyć co najmniej 20% środków przeznaczonych w ramach planu „Next Generation EU” na transformację cyfrową. A niektórzy, jak na przykład pozostające w tyle Niemcy, planują znacznie przekroczyć to minimum.

Zasięg światłowodów i sieci 5G napędza dziś inwestycje, a ich wdrożenie umożliwi jutro nowe zastosowania i inne osiągnięcia. Połączone zdrowie, automatyka domowa, inteligentny budynek, przemysł 4.0, miasto przyszłości…. rozwój technologiczny ma charakter ciągły, a zastosowania jutra trudno dziś ocenić, ponieważ pole możliwości wydaje się szerokie.

Według Rady Europejskiej oczekuje się, że wartość gospodarki opartej na danych w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej wzrośnie z 301 miliardów euro w 2018 r. do 829 miliardów euro w 2025 roku. Do 2030 r. innowacje te należy zintegrować z innowacjami, które pojawią się do tego czasu, w ramach uogólnienia Inteligentne miasta.

Jeśli chodzi o globalny rynek IoT, oczekuje się, że osiągnie 1,386 miliarda dolarów Jak wynika z najnowszego raportu Mordor Intelligence, do 2026 r. w porównaniu z 761 miliardami dolarów w 2020 r., przy rocznej stopie wzrostu przekraczającej 10%. W przypadku Europy firma AT Kearney szacuje, że Internet Rzeczy reprezentuje potencjał gospodarczy wynoszący prawie 940 miliardów euro do 2025 r…. A firma strategiczna szacuje, że na 80 miliardów euro rocznie od 2025 roku rynek rozwiązań technologicznych, które zostaną wdrożone w Europie, aby w pełni wykorzystać zalety Internetu Rzeczy.

A lire également  Sprawa antymonopolowa Apple: kontrowersje wokół zielonej bańki

W sektorze energetycznym transformacja pobudza wzrost gospodarczy. Penetracja inteligentne liczniki energii elektrycznejw Europie, które umożliwiają lepszą kontrolę zużycia energii, powinno wzrosnąć z 50% w 2021 r. do 72% w 2026 r. – wynika ze szwedzkiej firmy analitycznej Berg Insight. Choć na koniec 2020 r. w Europie było prawie 150 mln inteligentnych liczników energii elektrycznej, w 2026 r. oczekuje się, że liczba ta przekroczy 227 mln sztuk, co oznacza wzrost o 84% w ciągu 6 lat. Ze szczególnie silnym wzrostem w krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Do tego dochodzi konieczność dostosowania sieci elektroenergetycznych, rozwój nowych metod wytwarzania zielonej energii czy rozbudowa infrastruktury stacji ładowania pojazdów elektrycznych. To ostatnie stało się kluczowe, aby mobilność elektryczna mogła naprawdę nabrać rozpędu udział w rynku pojazdów elektrycznych w Europie podwoił się.

Gracze specjalizujący się we wdrożeniach u klientów końcowych

Ponieważ duzi operatorzy telekomunikacyjni, informatyczni i energetyczni skupiają się głównie na rozwiązaniach wirtualnych, programowych, programistycznych i chmurowych, ta szybka ewolucja stwarza zwiększone zapotrzebowanie na zewnętrznych graczy w celu wdrożenia wszystkich tych technologii aż do „ostatniej mili” w domach i firmach. Gracze mogący zaoferować dużym operatorom usług cyfrowych outsourcing usług lokalnych, instalacji, konserwacji i aktualizacji, z korzyścią dla klientów końcowych, osób fizycznych i MŚP.

Podchodzą do tego obiecującego rynku, stosując różne podejścia. Niektórzy gracze rozwijają wiedzę specjalistyczną obejmującą wiele rynków, ale o zasięgu lokalnym, np Proxiserve, We Francji. Począwszy od początkowej koncentracji na rynkach usług domowych (ogrzewanie i energia elektryczna), dawna spółka zależna Veolii ma obecnie ambicje w dziedzinie ekomobilności, oferując przejęcie w 2021 roku ZEBorne, start-up specjalizujący się w stacjach ładowania pojazdów. Inne są bardziej umiędzynarodowione i działają głównie na rzecz operatorów telekomunikacyjnych, wdrażając i utrzymując stacjonarne i mobilne sieci telekomunikacyjne swoich klientów (operatorów, władz lokalnych i głównych klientów), od projektowania architektury lokalnej po końcowe połączenia, przechodząc przez anteny. Dzieje się tak szczególnie w przypadku Cyrcet, która swój rozwój zbudowała głównie na przejęciach spółek z tej samej branży, a rozwija się w krajach Beneluksu oraz w Niemczech, a obecnie w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze inni zdecydowali się na replikację bardzo wydajnego modelu początkowego, dostosowując go do nowych ofert technologicznych. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku Solutions 30, który bazując na doświadczeniach zdobytych z ADSL na początku XXI wieku zapewnia dziś instalację i konserwację sprzętu w kilku sektorach: telekomunikacji (światłowody, anteny zbliżeniowe 5G), energetyki (licznik Linky, stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych), bezpieczeństwo (kontrola dostępu itp.)… Model, który wydaje się potwierdzać silny, nieprzerwany wzrost od 2005 roku, we Francji, podobnie jak w Europie. Wymiar międzynarodowy zilustrowany w 2018 r. umową o wartości 70 mln euro rocznie na okres pięciu lat, podpisaną z: belgijskiego operatora Telenet, poprzez przejęcie brytyjskiej spółki Comvergent pod koniec 2020 roku czy podpisanie kontraktu na budowę światłowodu we Włoszech dla TIM.

Liczby wyraźnie ilustrujące ogromny potencjał wzrostu, jaki w ciągu najbliższych dziesięciu lat otworzy się przed operatorami wdrożeniowymi, niezależnie od rozważanych sektorów innowacji cyfrowych i niezależnie od strategii przyjętych przez zainteresowane podmioty, które stały się istotnymi rozmówcami między dostawcą a dostawcą popyt na usługi cyfrowe.