Voici la preuve que le boom de l'IA est réel : de plus en plus de personnes utilisent ChatGPT au travail

„Rosnąca popularność ChatGPT w pracy potwierdza rozwój sztucznej inteligencji”

Od premiery w listopadzie 2022 r. ChatGPT przykuł uwagę wielu światów, obejmujących sferę naukową, sektor biznesowy i świat mediów. Fascynacja tą technologią nie wydaje się prędko przeminąć, gdyż zapowiada ona zrewolucjonizowanie naszych metod pracy, struktury organizacyjnej firm i szerzej – samej trajektorii naszego społeczeństwa.

Niektórzy jednak pozostają sceptyczni co do tych przyszłych prognoz, twierdząc, że sztuczna inteligencja została przereklamowana lub nawet wyprzedana. Krytyczne głosy, takie jak Gary Marcus, nie omieszkają wskazać, że obecny entuzjazm może ulec wyraźnemu spowolnieniu. Ten podzielony wszechświat wyraźnie odzwierciedla różne spojrzenia na potencjał i ograniczenia sztucznej inteligencji.

Niedawno Pew Research Center opublikowało badanie, które dostarczyło nowych danych na temat postrzegania ChatGPT w Stanach Zjednoczonych, dając wgląd w znajomość i wykorzystanie tej technologii wśród ogółu społeczeństwa. Badanie przeprowadzone na próbie przeprowadzonej na początku lutego ukazuje zniuansowaną rzeczywistość. Chociaż jedna trzecia Amerykanów nigdy nie słyszała o ChatGPT, a mniej niż jedna czwarta z niego korzystała, nie można zaprzeczyć, że zainteresowanie tą sztuczną inteligencją stale rośnie. Tak więc, choć niektórzy korzystają z ChatGPT dla rozrywki lub poszerzania swojej wiedzy, 20% dorosłych Amerykanów przyjęło już tę technologię w swoim życiu zawodowym, co oznacza znaczny wzrost komercyjnego wykorzystania tej technologii.

Ten skok w przyjęciu ChatGPT do zastosowań biznesowych ilustruje transformacyjny potencjał sztucznej inteligencji, a to dopiero początek. Pomiędzy inicjatywami OpenAI, twórcy ChatGPT, a zaangażowaniem gigantów technologicznych, takich jak Microsoft i Google, w optymalizację konwersacyjnej sztucznej inteligencji, współpraca człowieka i sztucznej inteligencji nie przestaje się intensyfikować. Modele językowe stale się udoskonalają, co prowadzi do znacznych postępów w sposobie, w jaki pracujemy.

Porównanie obecnego zjawiska z pojawieniem się i przyjęciem arkuszy kalkulacyjnych w świecie biznesu dostarcza pouczającej paraleli. Wynalezione przez Dana Bricklina i Boba Frankstona w 1978 roku arkusze kalkulacyjne zrewolucjonizowały branżę biznesową na długo przed tym, zanim stały się normą. Obecnie innowacyjne firmy zajmujące się sztuczną inteligencją, takie jak Sierra, aspirują do odgrywania równie przełomowej roli, włączając się w wiele procesów i branż.

A lire également  Uruchomienie: warunki wstępne utworzenia SAS-a

Poza obecnymi debatami na temat jej zastosowań i implikacji, ewolucja sztucznej inteligencji zilustrowana przez ChatGPT świadczy o ciągłej dynamice innowacji technologicznych. Trwająca rewolucja w interakcjach międzyludzkich z zaawansowanymi technologiami w dalszym ciągu kształtuje naszą przyszłość zawodową i osobistą. Choć pokładane w nim prognozy i nadzieje mogą być różne, jedno pozostaje pewne: sztuczna inteligencja przerysowuje kontury naszej rzeczywistości.