marketplace

Rozwijaj swój własny rynek: jakie rozwiązanie płatnicze wybrać?

Marketplaces zajmują istotne miejsce w sektorze e-commerce, czy to przy sprzedaży produktów, czy usług. Sytuacja ta nie umknie uwadze coraz większej liczby marek chcących tworzyć własne marketplace’y. Złożoność takiego projektu zmusza ich do poszukiwania utalentowanych programistów i wyboru niezawodnego rozwiązania płatniczego. Od tego ostatniego elementu rzeczywiście zależeć będzie sukces platformy.

Centralna rola rozwiązania płatniczego na rynku

Zarządzanie płatnościami jest szczególnie złożone na rynku. Nie chodzi tylko o otrzymywanie płatności dokonywanych przez użytkowników Internetu, różne transakcje będą miały miejsce pomiędzy platformą a różnymi sprzedawcami, które skupia. Zarządzane przepływy finansowe są zatem większe. W tym celu konieczne będzie zidentyfikowanie każdego podmiotu i przestrzeganie precyzyjnej procedury podczas każdej wymiany. Sprawny przebieg transakcji będzie zatem ostatecznie zależał od rozwiązanie płatnicze na rynku wybrany.

bezpieczeństwo płatności na rynku

Oprócz swojej roli w pobieraniu płatności, rozwiązanie to będzie determinować trwałość usług oferowanych przez platformę. Powinieneś wiedzieć, że na tych rynkach ciąży wiele obowiązków prawnych. Wprowadzono różne procedury mające na celu weryfikację tożsamości partnerów handlowych w celu zwalczania prania pieniędzy. CNIL zapewnia również zgodność z RODO. Menedżerowie muszą wdrożyć politykę zarządzania danymi, która chroni prawa osób trzecich. Muszą mieć możliwość wglądu w wrażliwe dane, które ich dotyczą. Zasadniczo mogą zażądać usunięcia informacji związanych z ich tożsamością i oczywiście danych bankowych.

Wszystkie te elementy zachęcają liderów projektów do mądrego wyboru rozwiązań płatniczych dla przyszłych rynków. Na szczęście wielu wydawców jest już obecnych na rynku. Ale nadal musisz znać funkcje, które zwiększają niezawodność systemu płatności.

Przegląd cech niezawodnego rozwiązania płatniczego

Przede wszystkim warto wiedzieć, że zarządzanie przepływami finansowymi musi zostać powierzone strukturze upoważnionej przez ACPR. Jeżeli rynek nie posiada zgody lub jeżeli ACPR jej nie wyłącza, musi koniecznie skorzystać z zatwierdzonego dostawcy usług płatniczych. Podmiot ten dostarczy lub zaproponuje rozwiązanie płatnicze w pełni zgodne z przepisami. Zgodność z przepisami pozwoli uniknąć przyszłych sporów, a jednocześnie uspokoi klientów i partnerskich sprzedawców internetowych.

A lire également  Badania biznesowe: główne wyzwanie w dobie Big Data

Wybierając takie narzędzie, przyszli administratorzy marketplace powinni zwrócić uwagę na obsługiwane metody płatności. Przede wszystkim zadbamy o to, aby płatności kartami bankowymi przebiegały sprawnie. Do dziś blisko 60% transakcji w Internecie odbywa się przy użyciu karty kredytowej. Postaramy się jednak zaoferować inne możliwości użytkownikom Internetu i jego partnerom. Płatności portfelem elektronicznym i kartami wirtualnymi to prawdziwy atut.

Wybrane rozwiązanie musi także umożliwiać zwrot kosztów, płatność ratalną czy nawet utworzenie systemu abonamentowego. W przypadku większości wydawców rozwiązań płatniczych na rynku funkcje te są oferowane jako opcja w formie interfejsu API. W całym tym ekosystemie nie stracimy z pola widzenia modelu prowizyjnego, który pozwala na utrzymanie dobrych relacji ze sprzedawcami-partnerami.