Społeczna odpowiedzialność biznesu: o czym mówimy?

Coraz więcej firm jest świadomych swojego wpływu na środowisko i podejmuje działania na rzecz planety lub na rzecz spraw społecznych. Mówimy również o CSR, aby określić społeczną (lub społeczną) odpowiedzialność biznesu.
Jakie są tego główne zasady i jakie regulacje w tym zakresie?

Świadomość swojego wpływu na planetę

Jednym z głównych filarów CSR będzie środowisko. Zobowiązania w zakresie CSR pomogą zmniejszyć wpływ jej działalności na planetę. A Dystrybutor składników specjalistycznych mogą na przykład zwrócić się przede wszystkim do przewoźników bardziej przyjaznych środowisku i znaleźć sposoby na ograniczenie ilości odpadów. Firma produkująca towary może zadbać o ograniczenie stosowania substancji szkodliwych dla powietrza i gleby.

Działania o celu społecznym

Drugi główny filar CSR występuje na poziomie społecznym. Zaangażowana firma podejmie wszelkie działania, aby poprawić warunki pracy pod względem dobrostanu oraz promować równość szans i parytet. Prawo do szkoleń jest również bardzo ważne i wiele firm realizujących zobowiązania w zakresie CSR umożliwia swoim pracownikom szkolenie przez całą karierę. Ogólnie rzecz biorąc, filar społeczny CSR koncentruje się na szacunku dla człowieka i etyki, szczególnie w odniesieniu do swoich pracowników.

Wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym

Trzeci filar CSR dotyczy gospodarki. Rzeczywiście, przestrzeganie zobowiązań w zakresie CSR w przypadku przedsiębiorstwa oczywiście zakłada zdolność do kontynuowania działalności komercyjnej, a tym samym do osiągnięcia sukcesu w łączeniu wyników ekonomicznych z szacunkiem dla ludzi i ich środowiska. Ponadto podejmując zobowiązania na rzecz CSR, firma dąży do faworyzowania lokalnych producentów i dostawców, stosowania uczciwych cen dla wszystkich i zapewniania przejrzystości wobec swoich partnerów finansowych.

CSR i regulacja z prawem paktu

Ustawa Paktu (lub Planu Działań na rzecz Rozwoju i Transformacji Spółek) wzbogaciła Kodeks Cywilny w celu zachęcenia firm do z jednej strony uświadomienia sobie zagadnień związanych z CSR, a z drugiej strony kierowania swoimi decyzjami w tym kierunku.
Ponadto prawo to nakłada obecnie na przedsiębiorstwa obowiązek uwzględniania różnych kwestii środowiskowych i społecznych bezpośrednio związanych z prowadzeniem ich działalności komercyjnej.
Prawo Paktu dopuszcza także spółki, które chcą mieć oficjalnie ustalony powód istnienia, zwłaszcza w statucie spółki. Wzmocni to wartości firmy i pomoże jej podążać ścieżką, precyzyjnym celem podczas strategicznych decyzji menedżerów.

A lire également  Jaki jest sens korzystania z profesjonalnego planu mobilnego?

Ustawa ta ma również nowy status, mianowicie spółki misyjnej, którą firma może przyjąć lub nie.

Zastosuj podejście CSR

Każda firma, niezależnie od wielkości i branży, może zastosować podejście CSR. Będzie potrafił zdefiniować powód, dla którego istnieje, aby podkreślić różne swoje zobowiązania na rzecz środowiska lub z innych powodów, na przykład społecznych.