Sundar Pichai sur le défi d'innover dans une grande entreprise et ce qui le passionne cette année

Sundar Pichai porusza wyzwanie związane z innowacjami w dużej firmie i opowiada o tym, co go w tym roku zafascynowało.

Sundar Pichai, który stoi na czele firmy technologicznej Alphabet, opowiadał niedawno o tym, jak planuje kierować jedną z najważniejszych firm na świecie. Uczynił to na konferencji zorganizowanej przez szkołę biznesu Uniwersytetu Stanforda.

Od pewnego czasu Google – którego Alphabet jest spółką-matką – stoi przed pewnymi wyzwaniami. Gigant jest szczególnie krytykowany za widoczne opóźnienie w zakresie generatywnej sztucznej inteligencji, ustępując innym liczącym się niezależnym firmom, takim jak OpenAI, wspierany przez Microsoft. Na przykład język programowania Gemini firmy Alphabet znalazł się pod ostrzałem za generowanie dziwnie niedokładnych obrazów sytuacji historycznych.

Rolę pytającego objął Jonathan Levin, dyrektor Stanford Graduate School of Business. Nie uważany za wrogiego rozmówcę, Levinowi udało się pozyskać od Pichai pewne kluczowe elementy z punktu widzenia myślenia strategicznego.

Jednym z głównych tematów było wyzwanie utrzymania innowacyjności w firmie zatrudniającej prawie 200 000 pracowników i stawienie czoła wielu start-upom chcącym zakłócić jej działalność. W związku z tym Pichai podkreślił znaczenie wspierania kultury podejmowania ryzyka.

„Jedną z podstawowych cech technologii jest to, że zewnętrzny zespół może stale opracowywać coś niezwykłego.. Zawsze myślałem, że każdy w garażu może wpaść na lepszy pomysł. Jak zatem firma może szybko się rozwijać? Jak możemy promować kulturę, która nie waha się podejmować ryzyka? To są rzeczy, nad którymi trzeba bardzo ciężko pracować” – powiedział.

Pichai omówił kwestię zarządzania nagrodami w firmie technologicznej. Omówił odpowiednie sposoby stymulowania wysiłku, podejmowania ryzyka i pomyślnej realizacji projektu, zamiast skupiać się wyłącznie na wynikach.

Kolejnym poruszonym tematem była historia eksperymentów Google z okularami połączonymi z Google Glass, które nie odniosły oczekiwanego sukcesu. Był to jednak ważny krok w świecie rozszerzonej rzeczywistości. Pichai wspomniał także o programie Google Labs jako o próbie powrotu do korzeni firmy, ułatwiającej pracownikom testowanie i wypuszczanie wewnętrznych prototypów bez skupiania się na wadze marki Google.

A lire également  Kolejny krok NVIDIA w dziedzinie sztucznej inteligencji dzięki przejęciu ARM za 40 miliardów dolarów

Na koniec Pichai powiedział, że jest niezwykle podekscytowany najnowszymi osiągnięciami w modelu Gemini firmy Google. Technologia ta, pozwalająca na jednoczesne zarządzanie różnymi rodzajami danych, stwarza przed firmą znaczące perspektywy rozwoju. Ponadto podkreślił zainteresowanie powiązaniem różnych odpowiedzi w celu zapewnienia bardziej efektywnego przepływu informacji, umożliwiającego na przykład uproszczenie zarządzania fakturami w placówkach takich jak szpital Stanford.