Un nouveau réseau Web3 est en cours de construction et veut mettre fin au contrôle de vos données par les Big Tech.

Trwają prace nad wyjątkową siecią Web3, która ma wyeliminować dominację Big Tech nad Twoimi danymi.

W stale zmieniającym się cyfrowym świecie po cichu toczy się rewolucja, napędzana przez wizjonerów marzących o Internecie, w którym użytkownik odzyskałby swoją suwerenną pozycję. U podstaw tej transformacji leży koncepcja Web3, przez niektórych uważany za antidotum na nadmierną centralizację sieci, jaką znamy dzisiaj. Tegan Kline, dyrektor generalna Edge & Node, dzieli się swoją wizją cyfrowej przyszłości, w której kontrola i własność danych osobowych powrócą do użytkowników, z dala od łap wielkich korporacji.

Edge & Node, zagorzały promotor rozwoju zdecentralizowanych aplikacji i protokołów (dApps), stoi na czele buntu przeciwko systemowi, w którym zasady dyktuje garstka firm. Firma ta stoi za The Graph, nazywaną „Google of the web3”, platformą, która dąży do tego, aby dane blockchain stały się dobrem publicznym poprzez wydajną i nieskrępowaną organizację i rozpowszechnianie. „Podgrafy” Graph, podobne do otwartych interfejsów API, odgrywają kluczową rolę w zwiększaniu dostępności i użyteczności danych dla ogółu społeczeństwa.

Ale Web3 nie ogranicza się do redystrybucji cyfrowych kart własności. Otwiera drzwi do głęboka integracja ze sztuczną inteligencją (AI). Dzięki niedawnemu zastrzykowi środków pieniężnych spółka Graph przygotowuje się do rozszerzenia swoich usług i aktywnego przyczyniania się do poprawy wydajności sieci. Szczególnie ambitny cel polega na wspieraniu rozwoju dużych modeli językowych (LLM), takich jak modele oparte na OpenAI, podkreślając kluczowe znaczenie danych w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Zdaniem Kline’a nadszedł czas, aby przemyśleć na nowo naszą relację ze sztuczną inteligencją i faworyzować podejście całkowicie otwarte źródło, zarówno pod względem kodu, jak i danych zasilających modele. Wizja ta, wciąż w niewielkim stopniu podzielana przez tradycyjną społeczność sztucznej inteligencji, pozostaje jednak kamieniem węgielnym przyszłości, w której sztuczna inteligencja i łańcuch bloków utworzą jedno, obiecując przełomowe innowacje i nową dynamikę władzy między użytkownikami a technologią cyfrową.

A lire également  SEC zatwierdza teraz fundusze ETF na Bitcoin

Podróż w kierunku ideału Web3 i sprawiedliwej integracji sztucznej inteligencji z naszym cyfrowym życiem dopiero się rozpoczęła. Dzięki takim graczom jak Edge & Node i The Graph sieć zmierza w bardziej włączającym i zdecentralizowanym kierunku, potencjalnie rozpoczynając nową erę Internetu. Przyszłość, w której użytkownicy uzbrojeni w swoje dane znajdują się w centrum cyfrowego ekosystemu, kształtując za pomocą narzędzi Web3 i AI prawdziwie własną przestrzeń online.