entreprises-assurance-complet

Ubezpieczenie kredytu dla firm: kompletny przewodnik

W Europie niespłacone długi są przyczyną niepowodzeń co czwartej działalności. Również firmy zawsze szukają odpowiedniego rozwiązania, aby ograniczyć skutki niespłacanych długów. Wśród możliwych rozwiązań można wymienić ubezpieczenie kredytu. Popularne wśród firm, przed którymi warto się chronić ryzyko braku płatności, ten zasięg oferuje inne interesujące korzyści. Oto wszystko, co musisz wiedzieć o ubezpieczeniu kredytu dla firm.

Czym jest ubezpieczenie kredytu dla firm?

Ubezpieczenie kredytu definiuje się jako ubezpieczenie chroniące firmę przed stratami powstałymi w wyniku niepłacenia faktur. Innymi słowy, zapewnia gwarancję długów handlowych na wypadek ryzyka niewywiązania się ze zobowiązań płatniczych przez klientów. W rzeczywistości, to ubezpieczenie pozwala firmie z zastrzeżeniem niepłacenia otrzymać rekompensatę wyrównawczą od ubezpieczyciela.

Istnieje kilka możliwych przyczyn niezapłaconych faktur. Czasami niektórzy klienci korporacyjni zawsze starają się jeszcze bardziej opóźniać płatność faktur. Zdarza się też, że nie są jeszcze uregulowane poupływ czasu autoryzowany, określony w ogólnych warunkach sprzedaży. W niektórych przypadkach klienci po prostu odmawiają zapłaty należnych kwot lub honorują swoją część umowy.

Niewypłacalność firmy klienta może również skutkować niespłaconymi długami: w każdym przypadku zapraszamy do odwiedzenia strony ubezpieczenie-kredyt-entreprise.fr porównać oferty wszystkich ubezpieczycieli. Dzięki temu łatwiej będzie Ci znaleźć firmę ubezpieczeniową, która pokryje Cię w przypadku niespłacenia Twoich zobowiązań handlowych. Należy również pamiętać, że ubezpieczyciele mogą pokryć do 95% Twojego zadłużenia.

ubezpieczenie kredytu biznesowego

Jak działa gwarancja niespłaconego zadłużenia

Zasada działania gwarancji niespłaconego zadłużenia jest dość prosta. Po pierwsze, ubezpieczyciele monitorują wyniki finansowe i ogólną kondycję firm klientów. Stosują ocenę ryzyka. Tam ocena przyznana odpowiada prawdopodobieństwu, że klient nie będzie w stanie zapłacić swoich faktur.

W zależności od wyników tych ocen każdy dłużnik otrzyma określony limit kredytowy. Tę ostatnią definiuje się jako maksymalną kwotę, jaką może osiągnąć ubezpieczyciele kredytu zgodzić się na pokrycie. Jednakże zakład ma obowiązek dotrzymywać warunków polisy ubezpieczeniowej, zmieniając decyzję lub dotrzymując limitu nieokreślonego. Po przekroczeniu tego limitu firma nie będzie już mogła korzystać z ochrony.

Wówczas ubezpieczyciel pokrywa zbieranie rachunków spółki w przypadku niespłacanych długów. Zapewnia, różnymi metodami polubownymi lub prawnymi, że niespłacone długi zostaną uregulowane przez zainteresowane firmy-klientów.

Jeżeli podjęte kroki nie doprowadzą do: a zapłaty od dłużnika, ubezpieczyciel kredytu rekompensuje spółce zgodnie z warunkami określonymi w umowie ubezpieczenia. Generalnie odszkodowanie otrzymuje się w ciągu 5 miesięcy od dnia data przesłania pliku na poziomie wydziału postępowań sądowych. Okres rekompensaty może się różnić w zależności od kontekstu sprawy.

Zalety ubezpieczenia kredytu dla firmy

Zawarcie ubezpieczenia kredytu jest korzystne dla przedsiębiorców. W rzeczywistości zapewnia odzyskanie znacznej części niespłacone długi firmy. Mając to na uwadze, dana firma musi negocjować stawki ubezpieczenia niespłaconych długów, aby uzyskać zasiłek wyrównawczy która pokrywa co najmniej koszty zakupu i dystrybucji. Dzięki temu spółka będzie mogła zapewnić ciągłość działania. Dodatkowo, powierzając odbiór faktur profesjonalistom, będziesz mieć większą szansę na ich uzyskanie pełne płatności. Twoje wewnętrzne zespoły będą miały także więcej czasu na inne działania związane z rozwojem biznesu.

Ubezpieczenie kredytu pozwala wówczas firmie lepiej zarządzać ryzykiem kredytowym. Daje mu to możliwość ich przewidywania. Poza tym firma ma ograniczenia jego potencjalne straty z uwagi na fakt, że dzieli ponoszone ryzyko z ubezpieczycielem. Klauzule i odliczenia tego rodzaju ubezpieczenia umożliwiają rozłożenie tego ryzyka.

Firmy ubezpieczeniowe udostępniają również informacje biznesowe istotne. Dane te pozwalają znacznie zmniejszyć ryzyko braku płatności. Są one również ważne w śledzenie stanowiska klienta i umożliwiają wykluczenie wątpliwych klientów, którzy mogą kwestionować płatności. Firma może także opierać się na tych informacjach przy podejmowaniu decyzji dotyczących terminów płatności faktur.

Z drugiej strony ten rodzaj ubezpieczenia ułatwia dostęp do finansowania, w tym przypadku faktur ifaktoring. Ubezpieczenie to uspokaja także partnerów finansowych i instytucje bankowe dzięki delegowaniu świadczeń. Ponadto firma może łatwo skorzystać z dodatkowego finansowania z nich. Dzięki temu może zwiększyć swoje możliwości finansowe.

A lire également  Utworzenie spółki offshore w USA: jaki status wybrać?

windykacja długów biznesowych

Gwarancje ubezpieczenia kredytu

Ubezpieczenie kredytu obejmuje liczne gwarancje. Podstawowe ubezpieczenie dotyczy ryzyka handlowego we Francji i eksportu. Istnieje jednak możliwość zaciągnięcia innego rodzaju gwarancji. Można je podzielić na trzy odrębne kategorie w zależności od charakteru objętego ryzyka:

 • pierwsza kategoria obejmuje niebezpieczeństwa wynikające z ryzyka handlowego. Dotyczy to ryzyka niewypłacalności dłużnika lub braku zapłaty. Jeżeli brak wynika ze sporu zadłużenia ze strony Klienta, rekompensata zostanie otrzymana dopiero po usunięciu problemu,
 • druga kategoria odpowiada ryzyku politycznemu, w tym ryzyku niestabilności politycznej w kraju zakupującym oraz ryzyku wystąpienia klęsk żywiołowych,
 • ostatnia kategoria skupia ryzyka pieniężne. Wiąże się to z ryzykami związanymi z obawą o waluty niewymienialne oraz każdą inną sytuacją mogącą skutkować deprecjacją należności.

Należy zaznaczyć, że ubezpieczenie kredytu obejmuje jedynie ryzyka, a nie sytuacje problematyczne, które już wystąpiły. Jeżeli zatem upadłość przedsiębiorstwa nastąpiła na długo przedumowa sprzedaży miało miejsce, spółka nie otrzyma odszkodowania.

Ile kosztuje ubezpieczenie kredytu?

Kosztubezpieczenie kredytu zawiera cztery główne elementy:

 • składka za ubezpieczenie,
 • koszty śledztwa,
 • monitorowanie kosztów,
 • wszelkie koszty administracyjne w przypadku sporu sądowego.

Tam składka za ubezpieczenie w większości przypadków opiera się na obrocie podlegającym ubezpieczeniu. Stanowi jedynie niewielką część ubezpieczonej sprzedaży i jest wyrażany w „tysięcznym” obrocie. Cena uwzględnia także inne czynniki, m.in.:

 • branża działalności ubezpieczonego i firm klientów,
 • historię strat na poprzednich nieściągalnych długach,
 • rodzaj klientów,
 • długość okresu płatności,
 • wysokość maksymalnego odszkodowania,
 • rating każdego dłużnika,
 • lokalizacja klienta,
 • itp.

Powinieneś wiedzieć, że koszt premii zasięg może się zmieniać w trakcie jego istnienia. Firma ubezpieczeniowa może zmienić warunki umowy po wystąpieniu poważnej szkody lub w każdym wymaganym terminie. Operacja ta zostanie oparta na ustaleniach policji. W zależności od sytuacji składka będzie recenzja w górę gdy ubezpieczyciel zauważy, że równowaga ubezpieczenia wydaje się zagrożona. Możliwe jest także, że zmieni pewne parametry umowy, jak np. gwarantowany procent czy ustalenie odliczeń.

W przeciwnym razie ubezpieczyciel może dokonać korekty w dół stawki premium jeśli wyniki będą korzystne. Niezależnie od zmiany umowy, zawsze wcześniej musi nastąpić dialog pomiędzy obiema umawiającymi się stronami.

korzyści z ubezpieczenia kredytu w firmie

Kryteria wyboru umowy ubezpieczenia kredytu

Zdecydowałeś się na subskrypcję ubezpieczenie kredytu dla Twojej firmy w najbliższej przyszłości? Spotkasz się z niezliczoną ilością ofert towarzystw ubezpieczeniowych specjalizujących się w tej dziedzinie. Oto kryteria, które należy wziąć pod uwagę przy definiowaniu umowy ubezpieczenia kredytu dostosowanej do profil Twojej firmy.

Zanim jednak przyjrzymy się kryteriom zewnętrznym w stosunku do firmy, zalecamy jasne określenie czynników wewnętrznych. Dotyczy to obrotu, czasu trwania umowy narzuconego przez ubezpieczyciela, a także rodzaju umowy ubezpieczenia kredytu.

Istnieje wówczas możliwość objęcia klientów ubezpieczeniem” nie nazwany » i zasięg klienta « o imieniu „. Pierwsza możliwość dotyczy klienta, którego ubezpieczenie zostaje przejęte automatycznie, bez złożenia wniosku o objęcie ubezpieczeniem. Tego typu rozwiązanie uwarunkowane jest dwoma parametrami: wybitny próg oraz stały próg pokrycia. Opcja druga wymaga procesu polegającego na przesłuchaniu ubezpieczyciela na temat jego klientów przed złożeniem wniosku o objęcie ubezpieczeniem określonej kwoty. Przy wyborze ubezpieczenia kredytu ważne jest także uwzględnienie limitu wypłat. Kryterium to warunkuje maksymalna ilość wypłatę odszkodowania przewidzianego w umowie.

Przy wyborze najlepszego ubezpieczenia kredytu należy uwzględnić terminy wyznaczone przez ubezpieczyciela. Niezależnie od tego, czy jest to okres kompensacyjny, oświadczenie o obrocie lub przywrócenie zarządu spółki, zawsze warto zapoznać się z tymi terminami. To samo dotyczy sporów związanych z monitorowaniem klientów, zarządzaniem sporami, zgłaszaniem roszczeń, a nawet wnioskami o pokrycie.

Firmy: o czym warto pamiętać przy tego typu ofercie?

L’ubezpieczenie kredytu ma ogromne znaczenie dla przedsiębiorstw. Daje im ochronę przed ewentualnymi niespłaconymi długami. Jest to także doskonałe rozwiązanie umożliwiające łatwy dostęp do finansowania. Jednak ważne jest wybieraj ostrożnie ubezpieczenie kredytu dla Twojej firmy, abyś mógł efektywnie na niej zarabiać. W tym celu należy dokładnie sprawdzić warunki i zapoznać się z różnymi warunkami określonymi w umowie.