investment

UCITS, co to jest?

Skrót ten, oznaczający przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe, wydaje się oczywiście trudny do wymówienia. Jest to jednak termin określający pakiet, który może zapewnić niezliczone korzyści indywidualnym osobom.

Czym jednak w rzeczywistości jest UCITS? Czy są jakieś szczególne korzyści dla inwestorów? Jak z tego skorzystać? Czy istnieje kilka rodzajów UCITS? Oto odpowiedzi na Twoje pytania!

Co to jest UCITS?

Jak wspomniano powyżej, UCITS to skrót od „Organizacji Zbiorowego Inwestowania w Zbywalne Papiery Wartościowe”. Innymi słowy, jest to organizacja finansowa, której celem jest zapewnienie swoim członkom możliwości dokonywania inwestycji na rynkach finansowych. Aby to zrobić, będziesz musiał zapisać się do UCITS. Następnie możesz zainwestować w część akcji, a dokładnie w fundusz. Z drugiej strony to nie Ty, jako inwestor, będziesz zajmować się zarządzaniem funduszem. Będzie odpowiedzialna za zarządzanie aktywami finansowymi.

Patrząc na to z innej perspektywy, UCITS to nic innego jak zbiorowe zarządzanie, którego celem jest optymalizacja funkcjonowania rynków finansowych. Jednakże organizacja lub spółka odpowiedzialna za zarządzanie majątkiem zbiorowym oferuje usługi, za które następnie zostanie wystawiona faktura. Opłaty dotyczą wówczas samego zarządzania, opłat za wejście i wyjście oraz opłat za wyniki lepsze.

Krótko mówiąc, działanie UCITS przypomina mechanizm inwestycyjny, w którym płacisz za usługi oferowane przez eksperta, a następnie optymalizujesz zwrot z inwestycji. Stanowi to istotny punkt, który należy ocenić przed podjęciem decyzji o inwestycji w UCITS.

Jakie są różne rodzaje UCITS?

Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwa typy UCITS: SICAV i FCP. Odpowiednio te dwa terminy oznaczają spółki inwestycyjne otwarte i fundusze inwestycyjne. Jaka byłaby zatem różnica pomiędzy SICAV a FCP? W rzeczywistości jest to jedynie kwestia formy prawnej. SICAV podlega jednak minimalnemu kapitałowi wynoszącemu 7,5 miliona euro w porównaniu do 40 000 euro w przypadku FCP.

Istnieje również duża różnica pomiędzy nazwiskami akcjonariuszy tych dwóch typów UCITS. Osoby należące do SICAV reprezentują akcjonariuszy. W przypadku funduszu wspólnego inwestowania nazywani są posiadaczami jednostek uczestnictwa.

​UCITS: aktualne przepisy

Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe podlegają regulacjom, a regulacje te nakłada Komisja Nadzoru Rynków Finansowych (AMF).

Innymi słowy, jeszcze przed utworzeniem funduszy inwestycyjnych UCITS musi ustalić listę produktów finansowych, w które akcjonariusze mogliby inwestować. Po utworzeniu funduszu nie można już modyfikować ani aktualizować danych produktów. Weźmy przykład! Gdyby UCITS utworzyło fundusz, aby móc inwestować w obligacje europejskie, niemożliwe byłoby dokonywanie inwestycji na innych rynkach wschodzących.

A lire également  Czy istnieją techniki wygrywania w ruletce?

Regulacja ta dotyczy także liczby jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego. Z tego powodu obserwujemy dziś szczególny entuzjazm w stosunku do niektórych funduszy inwestycyjnych. Dla Twojej informacji, jeśli fundusz ma kilka jednostek, będzie bardziej popularny. Z drugiej strony fundusz o dużej liczbie akcji zyska mniejszą popularność i zyski.

​UCITS: co wspiera?

Jeśli chodzi o media holdingowe, UCITS rzeczywiście można zintegrować z kilkoma mediami. W szczególności rachunki papierów wartościowych, ubezpieczenia na życie, a nawet PEA lub plany oszczędnościowe. W rzeczywistości wybór nośnika holdingowego będzie w dużej mierze zależał od składu UCITS. Pamiętaj, że najważniejsze jest to, że przed zarejestrowaniem się w UCITS należy dokładnie ocenić, z jakiego wsparcia fundusz może skorzystać.

Jakie są różne kategorie UCITS?

Chociaż istnieją tylko dwa rodzaje UCITS, należy pamiętać, że można je podzielić na kilka kategorii. Ogólnie rzecz biorąc, kategoria produktów finansowych, w które dokonuje się inwestycji, określa kategorię UCITS. Podsumowując, możesz wybierać pomiędzy 6 kategoriami UCITS, w tym UCITS obowiązkowe, UCITS rynku pieniężnego, UCITS formułowe, UCITS alternatywne, UCITS akcyjne i UCITS zdywersyfikowane.

Jakie korzyści oferują UCITS?

Dywersyfikacja portfela

Jeśli jesteś osobą, która chce zminimalizować swoje wydatki w celu dywersyfikacji swojego portfela, inwestowanie w UCITS będzie idealnym wyborem. Będzie to dla Ciebie okazja do zainwestowania w różne produkty finansowe oferowane przez organizację. Z drugiej strony unikaj inwestowania na giełdach. Nie bez powodu obligacje bezpośrednie wymagają kolosalnej minimalnej inwestycji. Innymi słowy, minimalna inwestycja w określone akcje reprezentuje koszt maksymalnej inwestycji w inne akcje.

Rada, jaką moglibyśmy Ci wówczas udzielić, brzmiałaby następująco: kup udziały od inwestora, aby móc lepiej pozycjonować się w stosunku do aktywów. Dzięki temu łatwiej będzie Ci skorzystać z inwestycji, ale także zainwestować mniejszą kwotę.

Profesjonalne zarządzanie Twoją inwestycją

UCITS umożliwiają także skorzystanie z interwencji eksperta lub specjalisty w zakresie zarządzania funduszami i inwestycjami. Dzięki temu później unikniesz ciężkich zadań związanych z zarządzaniem Twoją inwestycją.

Na przykład nie będziesz musiał zastanawiać się nad wyborem aktywów finansowych ani nad odpowiednim momentem na sprzedaż lub zakup aktywów. Dla początkujących byłaby to szansa na inwestowanie na giełdzie bez najmniejszej wiedzy o rynku.

Czy są jakieś wady?

Wyniki nie są gwarantowane w przypadku UCITS. Z drugiej strony możliwe jest osiągnięcie określonych wyników pod warunkiem, że zainwestujesz w fundusz formułowy i zablokujesz zyski na kilka lat.

Fundusze również są obarczone ryzykiem. Co może prowadzić do deficytu lub zysku, podobnie jak wahania cen produktów finansowych w górę i w dół.

W przeciwnym razie, choć inwestycją zarządza profesjonalista, nie wyklucza to, że w przypadku bessy zostanie ona zachowana. Nie oznacza to również, że Twoje aktywa będą koniecznie osiągać lepsze wyniki, nawet jeśli kontekst gospodarczy i giełdowy będzie dla Ciebie sprzyjający.

To powiedziawszy, przed subskrypcją i inwestycją w UCITS należy zawsze sprawdzić i ocenić wszystkie ważne kryteria.