créer société offshore usa

Utworzenie spółki offshore w USA: jaki status wybrać?

Projekt założenia biznesu w USA w zasięgu wzroku? Pomożemy Ci w wyborze statusu prawnego odpowiedniego dla Twojej firmy. Odkryj wszystkie informacje potrzebne do rozpoczęcia działalności na morzu.

Utworzenie spółki offshore w Stanach Zjednoczonych: LLC

LLC szczególnie przemawia do przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć działalność w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ta forma spółki faktycznie zapewnia wiele korzyści na poziomie podatkowym i strukturalnym. Przegląd !

Co to jest spółka z oo?

LLC lub Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest odpowiednikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w USA. Jeśli ta forma społeczna została początkowo przyjęta w Nowym Jorku, obecnie jest używana w całych Stanach Zjednoczonych. W szczególności obejmuje ponad 80% firm amerykańskich. Wiele zalet skłania firmy do wyboru tej struktury prawnej utworzenie ich biznesu. Spółka z oo odnosi się w szczególności do struktury hybrydowej. Innymi słowy, stanowi podwójną istotną korzyść dla firmy i jej członków. Z jednej strony korzystają z ochrony osobistej odpowiedzialności korporacji. Nie obejmuje to majątku osobistego przy odzyskiwaniu długu. Z drugiej strony firma zyskuje na atrakcyjną korzyść podatkową. Nie podlega bezpośredniemu opodatkowaniu. Opodatkowi podlegają wyłącznie dochody członków.

Jakie są zalety spółki LLC?

Ochrona osobista, korzyści podatkowe i finansowe… Oto główne zalety spółki LLC:

 • Tam formularz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zabezpiecza majątek osobisty wspólników i menadżerów spółki przed ewentualnymi sporami sądowymi i długami,
 • podatki bezpośrednie ograniczają system podatkowy do jednego poziomu, w przeciwieństwie do tego, co dzieje się w korporacjach,
 • członkowie LLC mogą zrekompensować straty biznesowe w stosunku dopodatek dochodowy że muszą płacić,
 • członkowie cieszą się elastycznością w zakresie alokacji zysków, struktury podatkowej i struktur zarządzania.

Wskutek wysoka stabilność strukturalna LLC, przyciąga to wielu inwestorów. Dodatkowo nie ma żadnych ograniczeń w członkostwie w tego typu towarzystwach. Członkami spółki LLC mogą zostać osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, rezydenci lub obcokrajowcy.

Jak założyć spółkę LLC?

Lotwarcie spółki offshore w Stanach Zjednoczonych przechodzi przez określone etapy: zanim zaczniesz, dowiedz się jak założyć spółkę LLC w USA aby poznać jego główne cechy. Na przykład:

 • uzyskaj numer telefonu w USA,
 • utwórz adres w USA,
 • wypełnić formularz USPS 1583,
 • zarejestrować spółkę LLC pod dostępną nazwą,
 • uzyskać międzynarodowy EIN i Certyfikat Dobrej Reputacji,
 • Otwórz konto bankowe,
 • prowadzić konserwację spółki LLC,
 • zgłosić dochód zarejestrowany przez LLC.

Przeprowadzenie każdego z tych etapów zgodnie z zasadami sztuki gwarantuje pewność prawa Twojej firmy.

Utworzenie spółki z o.o

Korporacja C, która stworzy Twój biznes w Stanach

Tam Korporacja C od dawna cieszy się popularnością wśród przedsiębiorców chcących założyć firmę w USA. Jest to szczególnie interesujące dla dużych firm, zwłaszcza tych, które osiągają miesięczny zysk na poziomie kilkunastu milionów dolarów.

Co to jest korporacja C?

Status ten zasadniczo odpowiada reżimowi SA we Francji. Zatrudnia A ograniczona odpowiedzialność właścicieli. Reżim C-Corp wyraźnie oddziela zarządzanie spółką od własności akcjonariuszy. Daje im to duże bezpieczeństwo w związku z inwestycją. W rzeczywistości maksymalna strata, jaką mogą ponieść, jest ograniczona do wysokości ich wkładu do kapitału.

C-Corp oferuje elastyczną strukturę umożliwiającą kilka osoby fizyczne i prawne być właścicielami. Posiadają one udziały różnych klas w spółce. W rezultacie każdemu z nich przysługują inne prawa, szczególnie w zakresie głosowania. Akcjonariusze wybierają zarząd na dorocznym zgromadzeniu. Organ ten będzie odpowiedzialny za podejmowanie decyzji w firmie C-Corp. Każdemu członkowi przydzieli funkcję w celu realizacji jego decyzji dotyczących spraw bieżących.

A lire également  Mou/MoU: protokół ustaleń

Jakie są zalety korporacji C?

Jeśli status C-Corp okaże się mniej lub bardziej wymagający, oferuje również liczne korzyści:

 • spółka może sprzedać swoje akcje inwestorom, maksymalizując w ten sposób zysk swoich akcjonariuszy,
 • wierzyciele są bardziej otwarci na pożyczki ze względu na stabilność strukturalna jednostki,
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością unika odpowiedzialności za długi spółki,
 • schemat nie wymaga obowiązku publikacji,
 • firma może ewentualnie obniżyć swoje wydatki w ramach ulgi podatkowej.

Szczególnie popularna jest korporacja C korzyści społeczne i podatkowe. Stawka podatku stosowana w spółce jest wyraźnie niższa od stawki podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest on stosowany do pierwszych 75 000 dolarów dochodu.

Jak stworzyć korporację C?

W pierwszej kolejności konieczne jest określenie państwa, w którym spółka będzie miała siedzibę. Generalnie musi się w nim znajdować siedziba główna. Należy uważać, aby nie zakładać spółki w państwie pod jedynym warunkiem, jaki ona oferuje system podatkowy mniej ciężki.

Aby stworzyć firmę C-Corp, potrzebujesz:

 • wybrać nazwę dla firmy, upewniając się, że jest ona aktualna,
 • powołuje dyrektorów spółki,
 • wypełnić dokumenty rejestracyjne, zwane „ Statut Spółkin” do „Sekretarza Stanu”,
 • uiścić opłatę rejestracyjną, której wysokość waha się od 100 do 800 dolarów,
 • uzyskaj numer identyfikacji podatkowej swojej firmy,
 • zdefiniować regulacje w ramach C-Corp,
 • sporządzić projekt umowy wspólników w celu rozstrzygnięcia sporów w przyszłości.

Radzimy Ci to zrobić zwróć się do firmy specjalizującej się w tworzeniu przedsiębiorstw aby wspierać Cię na wszystkich etapach.

Tworzenie biznesu w USA

LLC czy C-Corp: którą wybrać, aby założyć swój biznes w USA?

Plany LLC i C-Corp oferują określone korzyści. Jeśli chcesz założyć spółkę z mniej niż 75 udziałowcami, to Korporacja C jest doskonale. Oferuje również znaczne korzyści podatkowe. Niemniej jednak konieczne jest zrozumienie ryzyka związanego z systemem podatkowym, który jest niezależny od dystrybucji. Przestrzegając obowiązków prawnych związanych z tego rodzaju działalnością, będziesz w stanie to zrobić generować atrakcyjne zyski. Twój biznes może szybko stać się rentowny i przyciągnąć wielu inwestorów.

Należy zauważyć, że liczba akcjonariuszy spółki typu C-Corporation jest generalnie ograniczona do 100. Akcjonariusze ci muszą być osobami fizycznymi. Inaczej mówiąc, taki stan prawny nie pozwala na stworzenie struktury o dużej skali, w przeciwieństwie do LLC. To ostatnie nie wspomina o żadnych ograniczeniach członkostwa. Akcjonariuszami mogą zostać wszystkie osoby fizyczne i prawne, bez ograniczeń liczbowych. Jeśli chcesz szybko rozwijać swój biznes, rozsądniej jest wybrać LLC. Poza tym jest to ciekawsze niż np elastyczność działania i zarządzania firmy.

Stany Zjednoczone: inne statusy prawne firmy

Jeśli LLC i C-Corporation stanowią najpopularniejsze statusy w USA, istnieją jednakinne formy spółki. Wśród nich znajdziemy:

 • Korporacja S, odróżniająca się od Korporacji C swoim systemem podatkowym i która podlega opodatkowaniu tylko raz,
 • Spółka partnerska, co oznacza spółkę osób, wiedząc, że te ostatnie wnoszą wkład do kapitału zakładowego poprzez wkład pieniężny lub niepieniężny,
 • spółka komandytowa, która stanowi odpowiednik SCS we Francji, lub prościej połączenie struktury SNC i SARL,
 • Sole Proprietorship, która jest szczególnie odpowiednia dla przedsiębiorców chcących samodzielnie zarządzać działalnością.

Warto zauważyć, że istnieją pewne formy prawne zarezerwowane dla mieszkańców z USA. Nie pozwalają obcokrajowcom zakładać firmy na terytorium Ameryki.

Podsumowując, aby założyć firmę w USA, masz głównie do wyboru status LLC i C-Corporation. Te dwa plany są najpopularniejsze w Stanach Zjednoczonych ze względu na oferowane przez nie korzyści. Obydwa są szczególnie interesujące, zarówno pod względem fiskalnym, jak i strukturalnym. Różnią się one przede wszystkim wkładem wspólników.