W jakim rodzaju stowarzyszenia powinienem pracować?

Pomimo negatywnego wpływu, jaki Covid-19 wywarł na stowarzyszenia, we Francji nadal aktywnych jest prawie 1,5 miliona osób. Organizacje te są bardzo aktywne, można w nich pracować, aby przyczynić się do dobrobytu społeczeństwa, mając jednocześnie optymalne dochody. Możesz także samodzielnie utworzyć strukturę zespoloną. Odkryj różne istniejące typy stowarzyszeń.

Stowarzyszenia pomagające osobom niepełnosprawnym

Istnieją różne stowarzyszenia pomagające osobom niepełnosprawnym. Każdy z nich ma różnorodne misje.

Stowarzyszenie Osób Sparaliżowanych Francji

stowarzyszeniepodlega ustawie z dnia 1 lipca 1901 r. Uznano, że jest to obiekt użyteczności publicznej. Zarządza wieloma placówkami (blisko 300) i oferuje usługi medyczno-socjalne dotowane przez rząd.

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych Dorosłych i Młodzieży

Od 1962 roku APAJH (Stowarzyszenie na rzecz Dorosłych i Młodych Osób Niepełnosprawnych) prowadzi kampanię na rzecz społeczeństwa włączającego, które szanuje prawa osób niepełnosprawnych. To stowarzyszenie prawnicze z 1901 r. zostało uznane za stowarzyszenie pożytku publicznego w 1974 r. Opiera się na 3 głównych wartościach: solidarność, obywatelstwo i sekularyzm. Stowarzyszenie pomaga osobom w różnym wieku (dzieciom, młodzieży, dorosłym) w integracji w życiu zawodowym i społecznym. Zatrudnia ponad 14 000 pracowników i obsługuje ponad 30 000 osób w ponad 650 placówkach i usługach.

różne typy stowarzyszeń

Stowarzyszenie Wypadków Życiowych

Stowarzyszenie FNATH (Stowarzyszenie Wypadków Życiowych) powstało w 1921 roku, a jego główną misją jest obrona praw osób, które uległy wypadkowi w życiu osobistym lub zawodowym (upadki, wypalenie zawodowe itp.). Podobnie jak w przypadku innych stowarzyszeń uznawane za użyteczności publicznej i przynoszące komfort dla osób niepełnosprawnych i inwalidów. Aby odnieść sukces w swojej misji, FNATH prowadzi działania podnoszące świadomość, aby zwrócić uwagę opinii publicznej na niebezpieczeństwa wynikające z wypadków drogowych, przy pracy, domowych i medycznych. Ponadto wstawia się u władz publicznych, aby promować prawa i obywatelstwo osób bezbronnych. FNATH kontynuuje swoje działania w sposób całkowicie niezależny dzięki wkładom swoich członków i darowiznom 25 000 pracowników.

Krajowy Związek Stowarzyszeń Rodziców, Osób z Niepełnosprawnością Umysłową i Ich Przyjaciół

Unapei (Krajowy Związek Stowarzyszeń Rodziców, Osób Niepełnosprawnych Umysłowo i Ich Przyjaciół) jest pierwszą federacją stowarzyszeń we Francji, której misją jest obrona praw osób niepełnosprawnych umysłowo i ich rodzin. Utworzony w 1960 roku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 lipca 1901 roku, ma ponad zrzesza 550 stowarzyszeń i zarządza ponad 3000 zakładów oraz usługi medyczno-społeczne na terenie całej Francji. Został uznany za obiekt użyteczności publicznej ze względu na swoje działania społeczne i korzysta z dotacji rządu francuskiego.

Stowarzyszenia pomagające najbardziej potrzebującym

Organizacje charytatywne zapewniają pomoc i pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Jest wiele organizacji charytatywnych.

Stowarzyszenie Emmaus

Emmaüs Solidarité pomaga ludziom w bardzo niepewnych sytuacjach. Aby to osiągnąć, jego celem są osoby żyjące na ulicach, bezrobotne i znajdujące się w bardzo niepewnych warunkach mieszkaniowych. Zostało założone przez Abbé Pierre’a 17 marca 1954 r. i zostało uznane za stowarzyszenie interesu ogólnego 14 lipca 2009 r. Emmaüs działa dzięki odzyskiwaniu przedmiotów (mebli, obrazów, zaawansowanych technologii), które naprawia i odsprzedaje innym podmiotom. publiczność. Ten Organizacja non-profit przyjmuje ponad 2000 osób w ponad 65 obiektach zlokalizowanych głównie w Paryżu i Île-de-France. Zatrudnia ponad 766 pracowników i 480 wolontariuszy. Od 2010 roku stowarzyszenie Emmaüs posiada status OACAS (organizacji przyjmowania społeczności i działań solidarnościowych).

A lire également  Zadbaj o formalności związane z przejściem na emeryturę

Francuski Czerwony Krzyż

Z budżetem przekraczającym miliard euro Francuski Czerwony Krzyż (CRF) jest największym stowarzyszeniem pomocy humanitarnej we Francji. Jest to stowarzyszenie działające na prawie z 1901 r. i uznane za pożytek publiczny w 1945 r. Zostało założone 25 maja 1864 r., a jego głównym celem było niesienie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji. FIU to największy ruch humanitarny na świecie i zatrudnia na terytorium Francji ponad 53 000 wolontariuszy i 17 700 pracowników. Aby pomóc osobom znajdującym się w niepewnej sytuacji, Francuski Czerwony Krzyż podejmuje szereg działań (pomoc żywnościowa, finansowa, odzieżowa, walka z wykluczeniem społecznym itp.). Stowarzyszenie to korzysta także ze wsparcia finansowego i materialnego kilku instytucji, takich jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).

stworzyć stowarzyszenie

Pomoc katolicka

Secours Catholique to stowarzyszenie utworzone 8 września 1946 roku przez księdza Jeana Rodhaina. To stowarzyszenie prawnicze z 1901 roku na ogół pomaga ludziom biednym lub wykluczonym z życia społecznego. Uznany za obiekt użyteczności publicznej w 1962 roku, zapewnia również wsparcie różnych działań na całym świecie w różnych sytuacjach (kryzysy humanitarne, kryzysy polityczne itp.). Aby osiągnąć swój cel pomoc katolicka podejmuje kilka działań:

  • wsparcie szkoły,
  • pomoc w zatrudnieniu,
  • integracja i mikrokredyt,
  • opieka nad bezdomnymi,
  • walka z ubóstwem energetycznym…

Na swoją działalność stowarzyszenie dysponuje także rocznym budżetem w wysokości 338 milionów euro. W jej skład wchodzi 60 000 wolontariuszy, 900 pracowników i 500 000 darczyńców.

Francuska ulga popularna

Z rocznym budżetem w wysokości 314 milionów, Secours populaire français jest trzecim co do wielkości stowarzyszeniem pomocy społecznej, po Francuskim Czerwonym Krzyżu i Secours catholique. Została zgłoszona do komendy paryskiej policji 29 stycznia 1945 roku i walczyła z biedą we wszystkich jej przejawach. Stowarzyszenie to podejmuje szereg działań społecznych, które to umożliwiająpomaga potrzebującym i promuje :

  • dostęp do opieki,
  • dostęp do i utrzymanie czystości w pomieszczeniach mieszkalnych,
  • poszanowanie praw,
  • przyjmować osoby w trudnej sytuacji…

Stowarzyszenie to zrzesza ponad 80 000 wolontariuszy i pomaga ponad 3,9 milionom ludzi we Francji i za granicą.

Stowarzyszenia kulturalne lub artystyczne

Stowarzyszenie kulturalne i artystyczne ma zazwyczaj misję promowania kultury poprzez wydarzenia, pokazy, działania społeczne itp. Sektory, których to dotyczy, to sztuki wizualne, teatr, taniec, kino i sektor audiowizualny. Istnieje szeroka gama stowarzyszeń kulturalnych i artystycznych.

Stowarzyszenie Ne Pas Plier

Stowarzyszenie Ne Pas Plier (najbliższe Tobie międzynarodowe) zrzesza artystów, semiologów, grafików, socjologów i pedagogów społecznych. Powstał w 1991 roku i ma na celuzająć się kwestiami społecznymi (wykluczenie, edukacja, dialog, walki ludowe) poprzez ekspresję wizualną. Co dwa lata organizuje festiwal, który gromadzi przez 3 dni ponad 300 osób. Pomaga to w zapoczątkowaniu bardziej produktywnego dialogu społecznego.

Stowarzyszenie międzynarodowej francuskojęzycznej dystrybucji książek, dzieł i czasopism

Założone w listopadzie 1985 roku przez byłego ministra Xaviera Deniau, głównym celem tego stowarzyszenia jest promocja i szerzenie języka francuskiego poprzez czytanie. Poprzez swoje działania promujeumiejętność czytania i pisania, edukacja, edukacja oraz równość dziewcząt i chłopców. Aby realizować swoją misję, stowarzyszenie korzysta z partnerstwa publiczno-prywatnego.

Francuska Federacja Kina i Wideo

FFCV (Francuska Federacja Kina i Wideo) zrzesza około stu klubów i warsztatów. Założona w 1933 roku, jej głównym celem jest promowanie i rozwijanie twórczości twórczości kinematograficznej. Oprócz tego, że podlega prawu z dnia 1 lipca 1901 r., stowarzyszenie to podlega zatwierdzony przez Ministerstwo Młodzieży i Sportu 20 maja 1950 r. Została uznana za osobę użyteczności publicznej 4 października 2007 r. za działalność kulturalną.