Waluta Fiata vs. Bitcoina

Waluta fiat i bitcoin są niezbędne, aby umożliwić przejrzyste transakcje. Jednak waluta fiducjarna i ta wirtualna waluta różnią się w ten czy inny sposób. Satoshi Nakamoto uruchomił Bitcoin w 2009 roku. Podmiot ten opowiadał się za zdecentralizowanym systemem monetarnym i kryptograficzną weryfikacją tej elektronicznej waluty jako zamiennika krajowych walut papierowych, tworząc erę tokenów cyfrowych. Ta wirtualna waluta wyeliminowała wpływ rządu centralnego i innych instytucji finansowych. Ta wirtualna waluta to nie tylko środek wymiany, ale także nośnik wartości, narzędzie inwestycyjne i ochrona przed inflacją. Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem w Bitcoin, możesz rozważyć skorzystanie z niezawodnej platformy handlowej, takiej jak Natychmiastowe połączenie

Wiele osób wybiera tę wirtualną walutę jako zabezpieczenie przed inflacją, ponieważ jest ona zmienna i z czasem zyskuje na wartości. Dodatkowo ta waluta elektroniczna podlega ścisłemu limitowi, co zwiększa jej popyt, co skutkuje wzrostem jej wartości. Dodatkowo ta wirtualna waluta przechodzi proces halvingu co cztery lata, gdy społeczeństwo wydobędzie 210 000 Bitcoinów. Ten proces halvingu zmniejsza nagrody, co skutkuje zmniejszeniem podaży i zwiększeniem popytu. Ten zwiększony popyt powoduje wzrost cen. Ta elektroniczna waluta stanowi zatem doskonałą ochronę przed inflacją i wiele osób decyduje się na ten elektroniczny aktyw.

Z drugiej strony, na pieniądz konwencjonalny duży wpływ ma inflacja. Podobnie jak złoto i inne metale szlachetne, pieniądz fiducjarny czerpie swoją wartość z samego siebie. Ponadto tradycyjna waluta ma przypisaną wartość, ponieważ rząd ogłasza ją prawnym środkiem płatniczym i dlatego nie ma wewnętrznej wartości. Ponadto podaż pieniądza fiducjarnego jest nieograniczona, ponieważ rząd może wydrukować więcej pieniędzy i udostępnić je społeczeństwu. Konwencjonalna gotówka z czasem traci swoją wartość; nie stanowi zatem dobrej ochrony przed inflacją.

Każda skuteczna forma pieniądza musi służyć jako środek wymiany, nośnik wartości i jednostka rozliczeniowa. Zarówno waluta fiducjarna, jak i ten wirtualny zasób służą jako środek wymiany, jednostka rozliczeniowa i nośnik wartości. Jednak waluty konwencjonalne i Bitcoin różnią się pod wieloma względami. Ta wirtualna waluta jest prawnym środkiem płatniczym, a jej wartość jest powiązana z walutami emitowanymi przez rządy, takimi jak euro. Z drugiej strony wartość tej wirtualnej waluty polega na zaufaniu, jakim społeczeństwo obdarza sieć blockchain. Jeśli sieć Bitcoin prezentuje negatywny wizerunek, ludzie tracą na walucie, co zmniejsza jej wartość.

A lire également  Arbismart: kryptowaluta gotowa zdetronizować Bitcoin?

Ponadto ta waluta elektroniczna posiada sieć peer-to-peer, która nie angażuje pośredników podczas transakcji. Wręcz przeciwnie, waluta fiducjarna przechodzi przez wielu pośredników, przez co transakcje są drogie.

Emisja i zarządzanie

Najważniejszą kwestią związaną z walutą konwencjonalną jest to, że potrzebuje ona wrodzonej wartości, a nie uzyskania rozpoznawalnego statusu na podstawie swojego delikatnego statusu prawnego. Wartość tradycyjnego pieniądza jest powiązana z wyborami dokonywanymi przez rządy i banki krajowe w zakresie ich strategii monetarnej i finansowej.

Z drugiej strony ta elektroniczna waluta czerpie swoją wartość z blockchainu. Większość sieci blockchain opiera się na systemach umów znanych jako Proof of Work lub Proof of Stake w celu bicia nowych monet, a wiele z nich, choć nie wszystkie, zminimalizowało zapasy niestandardowych monet w umowie. Jeżeli jednak waluta konwencjonalna i waluta fiducjarna zostaną stemplowane lub drukowane przez ich przedstawicieli, można je kupić na rynkach i przechowywać w celach spekulacyjnych. Dodatkowo po stemplowaniu poszczególne osoby mogą wymieniać Bitcoiny na różne zasoby.

Wniosek

Ta wirtualna waluta nie zaspokaja potrzeby uwzględnienia pieniędzy, ponieważ jest nieskuteczna jako środek wymiany i jednostka rozliczeniowa. Z drugiej strony ten pieniądz elektroniczny jest prawnym środkiem płatniczym w niektórych krajach, takich jak Salwador i Republika Środkowoafrykańska.