preparer son depart a la retraite

Zadbaj o formalności związane z przejściem na emeryturę

Zbliżasz się do wieku emerytalnego i skala formalności Cię przeraża. Zobaczymy, że państwo wprowadziło dość skuteczny i szybszy system ubiegania się o emeryturę. Zobaczymy jednak, że nadal konieczne jest sprawdzenie określonej liczby punktów, zwłaszcza jeśli masz nietypową karierę zawodową.

W jakim wieku należy martwić się o emeryturę?

Większość ludzi zaczyna martwić się o coś innego procedury emerytalne około 55 lat. Jest to wiek, w którym generalnie dokonujemy podsumowania swojej kariery zawodowej i zaczynamy dowiadywać się o statusie naszych praw. Dziś państwowy portal InfoRetraite, strona, na której można skonsultować swoją karierę i w razie potrzeby ją skorygować. Do części korekcyjnej mają jednak dostęp jedynie osoby, które ukończyły 55. rok życia. Możesz mieć dostęp do symulatora, który pozwoli Ci oszacować wysokość Twojej emerytury oraz wiek, w którym będzie można odejść z pełną emeryturą.

Dziś coraz więcej osób po 40. roku życia zaczyna już myśleć o przejściu na emeryturę wykupując ćwiartki (odpowiadające latom studiów), dokonując inwestycji przeznaczonych na zapewnić dodatkowy dochód (PER, nieruchomości itp.) lub optymalizując plan kariery.

Jak dopełnić formalności emerytalnych?

Dziś na emeryturę jest to lepsze planuj z 4-6-miesięcznym wyprzedzeniem. Wniosek kierowany jest oczywiście do pracodawcy, ale także do różnych funduszy emerytalnych, do których wpłacałeś składki (patrz: wykaz dodatkowych funduszy emerytalnych). Mówi się, że niektóre fundusze są powiązane i umożliwiają wnioskodawcom korzystanie z usługi składania wniosków online oferowanej przez witrynę InfoRetraite. W pozostałych przypadkach konieczne jest wykonanie wniosek o likwidację praw z każdym funduszem, co może zająć trochę czasu, jeśli często zmieniałeś pracę, jeśli przeszedłeś ze statusu pracownika na status TNS lub jeśli pracowałeś za granicą (w tym przypadku będziesz musiał złożyć wniosek do funduszu, do którego wniesiona za granicę). Dlatego istotne jest przechowywanie dokumentów związanych z życiem zawodowym (paski wypłat, umowy o pracę, zaświadczenie o prawie do bezrobocia itp.).

A lire également  Jak znaleźć temat pracy dyplomowej?

Skąd znasz swój wiek emerytalny?

Od czasu ostatniej reformy legislacyjnej minimalny ustawowy wiek emerytalny wynosi 64 lata dla osób urodzonych po 1968 r., jeżeli przepracowały wszystkie wymagane kwartały (należy odłożyć 43 lata składek, czyli 172 kwartały). W przypadku osób urodzonych przed 1968 rokiem wymagany wiek i liczba ćwiartek są różne. W przeciwnym razie zostanie naliczona zniżka, chyba że znajdziesz się w jednej z poniższych sytuacji:

  • Wcześniejszy wyjazd ze względu na długą karierę (jeśli osoba rozpoczęła pracę przed 20. rokiem życia)
  • Niepełnosprawny pracownik
  • Trwała niezdolność do pracy wynikająca z wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
  • Pracownik narażony na działanie azbestu

Maksymalny wiek emerytalny w pełnym wymiarze wynosi 67 lat, niezależnie od liczby przepracowanych kwartałów.