Zscaler refuerza su reconocida plataforma Zero Trust Exchange para ofrecer confianza cero para cargas de trabajo 47

Zscaler wzmacnia swoją sprawdzoną platformę Zero Trust Exchange.

Zscaler, in cloud security ogłosiła powszechną dostępność swojego nowego rozwiązania Komunikacja dotycząca obciążenia który jest częścią Zscaler Zero Trust Exchange, rozszerzając bezpieczeństwo Zero Trust na obciążenia i aplikacje hostowane w chmurze publicznej.

Natywna dla chmury platforma Zscaler usuwa powierzchnie ataku, zapobiega bocznemu przemieszczaniu się zagrożeń, ogranicza ryzyko obciążenia pracą i zapobiega utracie danych. Pomaga także zespołom technicznym uprościć łączność między chmurami, rezygnując z tradycyjnego adresowania IP i wirtualnych sieci prywatnych (VPN) między środowiskami chmurowymi, aby przyspieszyć inicjatywy transformacji chmury w przedsiębiorstwach.

W miarę wzrostu obciążenia przedsiębiorstw w wielu regionach i u wielu dostawców usług w chmurze tradycyjne sieci kratowe stają się drogie, trudne do wdrożenia, skalowania i zarządzania.

Zero Trust Exchange jest wzmocniony nowymi aktualizacjami

Podejmowane przez istniejących dostawców próby dostosowania przestarzałych architektur VPN i zapór sieciowych do chmury publicznej zaowocowały niespotykaną dotąd liczbą ataków cyberbezpieczeństwa, a także problemami z wydajnością sieci i aplikacji dla firm. Dlatego organizacje są zmuszone do ponownego przemyślenia strategii połączeń i bezpieczeństwa aplikacji opartych na chmurze oraz rozważenia przyjęcia nowej architektury, która może uprościć łączność między wieloma chmurami, poprawić wydajność aplikacji i zapewnić pełną ochronę.

Niedawne badania przeprowadzone przez zespół badawczy ThreatLabZ firmy Zscaler uwydatniają te problemy i podkreślają rosnące zagrożenie związane z niepewnymi obciążeniami w chmurze oraz potrzebę sprawdzania całej zawartości, w tym ruchu zaszyfrowanego.

Aby rozwiać te obawy, firma Zscaler rozszerzyła swój program Zero Trust Exchange, oferując pierwsze w branży rozwiązanie Zero Trust dla obciążeń chmurowych, które zabezpiecza komunikację między chmurą a Internetem, chmurą do chmury, chmurą do centrum oraz komunikację wewnątrz chmury . Działając jak inteligentna centrala, ruch jest kierowany do platformy Zscaler, gdzie połączenia są zarządzane przy użyciu zasad korporacyjnych opartych na tożsamości i kontekście, aby bezpośrednio łączyć obciążenia z innymi zadaniami, bez konieczności uzyskiwania dostępu do sieci firmowej.

Podejście Zscalera eliminuje powierzchnię ataku, czyniąc obciążenia niewidocznymi dla Internetu, upraszcza łączność aplikacji poprzez usuwanie wąskich gardeł sieciowych i zapewnia doskonałą wydajność aplikacji poprzez zmniejszenie opóźnień między aplikacjami. We współpracy z wiodącymi dostawcami usług w chmurze, takimi jak Amazon Web Service (AWS), Zscaler oferuje agnostyczny model zerowego zaufania w celu zabezpieczenia obciążeń w chmurze i przyspieszenia migracji do chmury.

A lire également  COVID-19: Czy aplikacje śledzące są naprawdę bezpieczne?

Wdrożenie Workload Communications rozszerza sprawdzone możliwości usług Zscaler Internet Access (ZIA) i Zscaler Private Access (ZPA) na obciążenia w chmurze, umożliwiając firmom ochronę całej komunikacji związanej z ich obciążeniami w dowolnej sieci, w tym w Internecie, Direct Connect, Quick Access i inni. Dzięki najnowszym dodatkom Zscaler umożliwia klientom korzystanie z następujących opcji użytkowania:

  • Komunikacja z aplikacji do Internetu – Aplikacje w chmurze wymagają dostępu do Internetu z różnych powodów, od komunikacji z usługami interfejsu programowania aplikacji (API) innych firm po otrzymywanie aktualizacji oprogramowania. Dzięki Zero Trust Exchange dostęp do Internetu jest zabezpieczony politykami ZIA, które obejmują teraz DLP i zapobieganie zagrożeniom, jednocześnie czyniąc obciążenia całkowicie niewidocznymi dla potencjalnych cyberprzestępców.
  • Komunikacja między aplikacjami w wielu chmurach: Sieci wielochmurowe umożliwiają organizacjom zabezpieczanie łączności w heterogenicznych środowiskach chmurowych. Zasady ZPA zabezpieczają komunikację między dostawcami usług w chmurze, regionami i wirtualnymi chmurami prywatnymi (VPC) w tej samej chmurze publicznej, aby zapewnić płynną i bezpieczną komunikację aplikacji bez złożoności i wąskich gardeł pod względem wydajności, które tworzą tradycyjne technologie.
  • Komunikacja między aplikacjami w chmurze Aby umożliwić bezpieczną komunikację między obciążeniami w chmurze, VPC/VNet lub centrum danych, Zscaler wykorzystuje kombinację makro- i mikrosegmentacji w celu weryfikacji tożsamości oprogramowania. Obejmuje to mikrosegmentację środowisk o znaczeniu krytycznym, aby zapobiec nieautoryzowanej komunikacji między aplikacjami.

„Właściwa ochrona obciążeń w chmurze wymaga zajęcia się trzema krytycznymi obszarami – bezpieczeństwem, łącznością i wydajnością – z którymi tradycyjne podejście nie było w stanie sobie poradzić” – powiedział Amit Sinha, prezes i dyrektor ds. technicznych firmy Zscaler. „Zscaler rozwiązał wszystkie trzy te problemy dzięki nowej architekturze, która umożliwia korzystanie z naszej platformy Zero Trust Exchange, której zaufały już tysiące przedsiębiorstw w zakresie ochrony milionów użytkowników, do obciążeń w chmurze w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa, łatwiejszej łączności i lepszej wydajności dzięki nowemu rozwiązaniu Zscaler architektury organizacje nie muszą już rozszerzać swojej sieci korporacyjnej do chmury, co skutkuje większą powierzchnią ataku, złożonością operacyjną i wąskimi gardłami wydajności.